232. Sayı Takdim

TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Fedâkârlık kelimesi; Arapça, İngilizce ve benzeri lisanlarda «kurban» ibâdeti ve mefhumu ile aynı kökten türetilmiş. Türkçemizde de fedâ, fedâîlik ve fidye kelimeleriyle kökteş.

Zafer için her şey fedâ edilir.

•Allâh’ın dîni ve sözü en yüce olsun diye,

•Vatan, namus, birlik ve beraberlik korunsun diye,

•Mazlumun akan kanı dinsin diye her şey fedâ edilir.

Hattâ Hazret-i Mevlânâ’nın o âşıkāne söyleyişiyle:

“Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci-mercan da nedir, bir sevgiye harcanmadıktan, bir Güzel’e fedâ edilmedikten sonra?!. (Ne kıymetleri var?)”

 

Zaten;

“Bir zaferin şerefi, katlanılan meşakkatler nisbetinde büyüktür!”

 

Bir vuslat, bir nâiliyet, uğrunda gösterilen fedâkârlıklar nisbetinde büyüktür.

«Halîlullah» olma zaferi; canından geçip ateşe atılmaktan, evlâdını Allah yolunda yetiştirmekten geçiyor.

«Habîbullah» olma zaferi; kendisini taşlayanlara bedduâ değil, duâ edebilme fedâkârlığından geçiyor. Kızını şehîd edeni bile, kelime-i şahâdetin ve hidâyetin sevinciyle affedebilmekten geçiyor.

Hac ve kurban mevsiminde;

«–Bismillâhi Allâhu ekber!» ve

«–Lebbeyk Allâhümme lebbeyk!» nidâlarının semâlara yükseldiği günlerde, bir taraftan da mazlumların feryâdı Arş’a urûc ediyor. Temennîmiz bu fedâkârlıklar, bu kurbanlar, bu teslîmiyet zafer koçunu indirecek semâdan…

Dünyada bu temennîmiz gerçekleşmese ne gam!

Değil mi ki;

Zâlimlerin âkıbeti hüsran!

 

Fedâkârların sonu cennet!

 

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ;  Peygamber Efendimiz’in vazife vereceği ashâbında aradığı temel husûsiyetin, fedâkârlık olduğunu ifade ederek, âyetler, hadîs-i şerifler ve misallerle;

«İmtihana iptal yok!»  hakikatini vurguladı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Zulmün Sonu Hüsran; Fedâkârlığın Neticesi Zafer ve İhsan» başlıklı makalesinde, kurbanın et ve kandan öte bir fedâkârlık olduğunu enbiyâ ve sahâbeden misallerle anlattı.

Kıssalar’dan Hissemiz: «Arz-ı Endam Değil; Arz-ı Hâl İçin…» başlığı altında, İslâm’da tevâzu ve hiçlik şuuru, câhiliyyedeki kast sisteminin / ayrıcalık ve kibir anlayışının bertaraf ediliş keyfiyeti…

Yazarlarımız; hac, kurban ve fedâkârlık gibi dosya konularına, nüfusun yaşlanmasının sebepleri gibi aktüel sosyal hâdiselere temas ettiler.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Hocamız, fetvâda suâlin şekli ve cevabın telâkkî edilişi üzerine mühim yazıyla dosyamızda. Merak edilen suallerin cevaplarıyla birlikte.

Victor Hugo’nun Türkçede neşredilen şiirinin tercümesi ve kısa tetkiki, hikâyeler, nükteler, kıssalar, vecîzeler, tefekkür mahsulü teklifler, incelemeler…

Lâfımın dostusunuz, çilemin yabancısı, 

 

Yok mudur, sizin köyde, çeken fikir sancısı?           

 

dediği üzre Necip Fazıl’ın, şairin muvaffakiyeti de, çektiği sancı nisbetinde…

Muhtevâmızın ayırıcı vasfı; ulvî bir ızdırâbın mahsûlü olan yüz akı şiirler…

Yüzakıyla…