DESTAN YAZAR YİĞİDİM!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Sancaklar yükselsin, tuğlar canlansın, Açılsın mukaddes menzilin yolu. Her türlü hıyânet tezden önlensin, Koparılsın dipten küffârın kolu. Emsâli bulunmaz kutsî dâvâmın, «Kanımız aksa da zafer İslâm’ın!» Sarsılmasın ümidim ve îmânım, Yıkılsın topyekûn şirkin temeli. Ufkumuzda essin «Turan»ın yeli, Bize rehber olsun Rasûl’ün hâli, Cihâdın arslanı Hamza ve Ali; Uzatır Afrin’e bir; «Zeytin Dalı» Milletim […]

Continue reading »

UNUTMADIM…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Bin yıllık bir çınarın yeni filiziyim ben, Dallarımı budayan elleri unutmadım… Nurlu medeniyetin oğluyum, kızıyım ben, Yabana esir düşmüş illeri unutmadım… Düğümü çözülecek aşkın çıkınındayım, Bir zağlı kılıcım ki tarihin kınındayım, Zalimlerin aklında, gayri yakınındayım, Yılan gibi zehirli dilleri unutmadım… Bir sürgün yaşadım ki kaderin gurbetinde, Yetimin rüyasında, mazlumun hasretinde, Ecdâdın ebed-müddet o şanlı devletinde, […]

Continue reading »

GENE KURBAN VERDİK CÂNAN!

ŞAİR : Osman TAŞ osmantas909@gmail.com Ruh gibi bir mukaddesi, «Ten»e kurban verdik cânan! Fedâ edemedik nefsi, «Ben»e kurban verdik cânan! Bel bağladık ta serâba, Bîgâne kaldık, türâba! Nicedir kalbi harâba, Sîne kurban verdik cânan! Sahip çıkamadık düne, Rota çizdik yanlış yöne! Sûflî emel için âna, Sene kurban verdik cânan! Hak yolunda yoldaşlığı, Hızır ile sırdaşlığı, Allah için kardeşliği, «Kin»e kurban […]

Continue reading »

Vatan Sevgisi Îmandandır; VATANIMIZA SAHİP ÇIKALIM

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Her müslümanın, hayatı boyunca koruması gereken en büyük iki varlığı vardır: Bunlardan biri «îman», diğeri ise «vatan»dır. Bir müslüman şunu iyi bilmelidir ki; Sıhhati korumak ve kış ayazında rahat uyumak için soğuğa karşı yorgan ne kadar lâzımsa; îmânı sönmekten korumak, ibâdetlerini hakkıyla yapabilmek ve dînine tam sahip olabilmek için de vatan o kadar şart ve lâzımdır. […]

Continue reading »

BEN YURDUMA ADANMIŞ, ÂŞIK BİR ÖĞRETMENİM!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Muallim Peygamber’i edinip ulvî rehber, Hizmet için adandım yurda gönüllü nefer. «Oku!» diye emretti Rabbim, ben de okurum, Bildiğimi gençliğe ilmek ilmek dokurum. İşim mukaddes ama zahmetli ve incedir, Meslekler arasında kıymeti en yücedir. Hizmet için vatanın her yerine koşarım, Kalplere dokundukça, gönüllerde yaşarım. Bir kolum en doğuda, batıda diğer kolum, İrfanla donatırım […]

Continue reading »

ÜMMET OLMA ŞUURU

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU Hayattaki en büyük nimet, îmandır sonra da îmanla yaşayıp îmân üzere son nefes emânetini teslim edebilme hakikatidir. Günümüz müslümanları bu gerçeği idrakten çok uzak yaşıyorlar. «İslâmî hayat» değil «yaşanan hayat» referans alınıyor. Hepimizin içinde yaşadığı hayatta; eskiden ruh dünyamıza yerleşmiş olan güzellikler ve yaşadığımız coğrafyanın kültürel birikimleri hariç, maalesef var olanların çoğu madde kültüründen ibarettir. […]

Continue reading »

VATAN AŞKI ve ŞEHİDLİK

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Vatan mukaddestir. “Vatan sevgisi îmandandır.” demişlerdir. Çünkü şanlı ecdâdımızın mübârek vücutlarını bu vatan, karnında saklıyor. M. Âkif’in dediği gibi, vatan toprağımız, sıkılsa şühedâ fışkıracak derecede şehid kanlarıyla sulanmıştır. Vatan kıymetlidir. Çünkü hayattaki vatan evlâdını, üzerinde barındırıyor. Din onun üzerinde yaşanıyor. Ecdadımızın kabirleri, türbeleri, camilerimiz, tarihî eserlerimiz onun üzerinde… Vatan candan azizdir. Çünkü vatan dînin mahfazası, ırz […]

Continue reading »

Değerler Eğitimi – ÂH O ESKİ GÜNLERİMİZ!..

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK “Eski başkadır eskimiş başkadır. Nice eskiler vardır ki hiç eskimez.” (Peyami SAFA) Bu sayıda mâzînin güzelliklerini ifade eden iki iktibası sizlerle paylaşmak isterim: Efendim! Şöyle bir mukaddime ile başlamak isterim. Eskiden Ramazanlarda iftar sofraları düzenlenirmiş. Davete gelenlere; zahmet edip geldikleri ve dişleri yorulduğu için, kadife kese içinde «Diş Kirası» denen bir hediye verilir ve alanlar da; […]

Continue reading »

KIT‘ALAR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Yüzleşir-Yüzsüzleşir İnsan var, hatasına nâdim olur bir ömür… İnsan var; ehl-i insaf, hatasıyla yüzleşir… Haklıysa hakkını ver, haksız ise yüz verme Haksıza yüz verirsen, gitgide yüzsüzleşir!.. Böyle Olmazdık Güçsüzün yanında ol, güçlüyü kayırmadan… Emânete sahip çık, düşmana duyurmadan!.. Bu hâle düşer miydik İslâm coğrafyasında?.. Yaşasaydık «DİN ile DÜNYA»yı ayırmadan!.. İstiyorlar «Mukaddes» neyin varsa, taş atmak […]

Continue reading »

Mukaddes Bir Emânet; ÇAĞLAR ÜSTÜ DAVET

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Teknolojideki gelinen seviye çerçevesinde, haberleşme imkânlarının fevkalâde geliştiği günümüzde; devletler, siyasetlerini hâkim kılmak için, bu vasıtaları geniş ölçüde kullanıyorlar. Hele dünyevî (seküler) cereyanların altüst ettiği, insanî değerlerin pek de yer bulamadığı bu kurtlar sofrasında; davranış tarzının belirleyicisi olan «gaye uğruna her şey mubah» mantığıyla, her türlü sûiistimal ve hile irtikâp edilebiliyor. «Yeni dünya düzeni»nin […]

Continue reading »
1 2