DESTAN YAZAR YİĞİDİM!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Sancaklar yükselsin, tuğlar canlansın,
Açılsın mukaddes menzilin yolu.
Her türlü hıyânet tezden önlensin,
Koparılsın dipten küffârın kolu.

Emsâli bulunmaz kutsî dâvâmın,
«Kanımız aksa da zafer İslâm’ın!»
Sarsılmasın ümidim ve îmânım,
Yıkılsın topyekûn şirkin temeli.

Ufkumuzda essin «Turan»ın yeli,
Bize rehber olsun Rasûl’ün hâli,
Cihâdın arslanı Hamza ve Ali;
Uzatır Afrin’e bir; «Zeytin Dalı»

Milletim ezelden mazlumu korur,
Sînede yürekler topluca vurur,
«Kızılelma» ülküm gönlümde durur;
«Bir»de bir olmaktır Türk’ün emeli.

Komutan, erinde eşsiz bir vakar,
Ordumuz cepheye sel gibi akar,
Girdiği savaştan muzaffer çıkar;
Mâzîmiz şerefle, şan ile dolu.

Niyazkâr’ım haşmetine şahidim,
Destan yazar gāzîlerim, şehidim.
Helâl olsun, içtiğin süt yiğidim!
Nasip olsun size cennetin balı.