GENE KURBAN VERDİK CÂNAN!

ŞAİR : Osman TAŞ osmantas909@gmail.com

Ruh gibi bir mukaddesi,
«Ten»e kurban verdik cânan!
Fedâ edemedik nefsi,
«Ben»e kurban verdik cânan!

Bel bağladık ta serâba,
Bîgâne kaldık, türâba!
Nicedir kalbi harâba,
Sîne kurban verdik cânan!

Sahip çıkamadık düne,
Rota çizdik yanlış yöne!
Sûflî emel için âna,
Sene kurban verdik cânan!

Hak yolunda yoldaşlığı,
Hızır ile sırdaşlığı,
Allah için kardeşliği,
«Kin»e kurban verdik cânan!

Çağdaşlık sandık zilleti,
Rafa kaldırdık sünneti!
Ebedî yurt âhireti,
Güne kurban verdik cânan!

Zalimi ettik baş tâcı,
Mazluma çektirdik acı,
«Ene’l-Hak»ta sır Hallâc’ı,
Ene kurban verdik cânan!

İhânet sarmış her yanı,
Sebil olmuş ümmet kanı!
Genç yaşında onca cânı,
Gene kurban verdik cânan!

3 Mayıs 2017