HAK BU!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Mârifet ilmi kayıp medresede, Hani hikmet ve gönül hendesede? Sen de hiçlik denilen mektebe koş, «Hak bu» Seyrî, niceler «gak» dese de… vezni: feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Continue reading »

Mânevî Terakkî ve Şahsiyet Medresesi Olarak TASAVVUF DÜNYAMIZ

YAZAR : Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Kâinat, insan için çözülmeyi bekleyen muammâlar silsilesi ile dolu. Varlık âlemi insan için ne kadar karmaşıksa, bu âlemin içerisinde yaşayan insan da o kadar karmaşık ve sırlarla dolu. İnsanı tanımlayan ilim adamlarına baktığımızda, insanı âdeta küçük bir âlem olarak nitelediklerini görüyoruz. Kâinâtın yapısında; hem madde, hem de mânâ olduğu gibi, küçük âlem olan insanın da […]

Continue reading »

Nüktedan Bir Mütefekkir ÖMER FERİD KAM

YAZAR : Mücahid BULUT Lâtin harflerinin kabul edildiği ilk günlerde yabancı addolunan bütün kelimelerin sonundaki «d» harflerinin «t» olacağını öğrenen Abdülhak Hâmid, dostu Ömer Ferid KAM’a serzenişte bulunur: “–Efendim bizim isimlerimize birer «it» eklemişler.” Ömer Ferid, gülerek cevap verir: “–Benim hiç olmazsa «fer»imi bıraktılar. Sen ise «ham» bir «it» oldun.” Ömer Ferid KAM, 1864 senesinde İstanbul’da doğdu. II. Abdülhamid’in doktoru […]

Continue reading »

NİZÂMİYE MEDRESELERİ ve İSLÂM TARİHİNDEKİ ÖNEMİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Hicrî IV. asır, İslâm dünyasında Şiîliğin hâkim olduğu bir çağ olmuştu. Mağrip’te İdrîsîler, Halep’te Hamdânîler, Irak ve İran’da Büveyhîler mûtedil Şiîlerdi. İlki Zeydî, son ikisi İmâmiyye Şîasından olan bu hanedanlar; İslâm düşüncesinin, Arap şiir ve edebiyatının gelişmesini desteklediler. Büyük İslâm feylesofu Fârâbî’nin ve Arap şiirinin ilk akla gelen isimlerinden Ebu’t-Tayyib el-Mütenebbî’nin Halep’te Seyfüddevle […]

Continue reading »

«Allah kimseyi, iyi görünen kötülerden eylemesin!»
MEHMED SAİD HOCAEFENDİ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Öğretmenlik yapan eski talebelerinden biri, yanına birkaç arkadaşını da alarak Mehmed Said Hocaefendi’nin yanına gelmişti. Hepsi kravatlı, ütülü pantolonlu idi. Hoca, kendilerini kısa bir süre dikkatle süzdükten sonra; “Hocalar, gelin size bir hâtıramı anlatayım.” dedi. “Yıllar önceydi, burayı gezip görmek için Amerikalı birkaç turist gelmişti. Kendileriyle tanışıp, biraz sohbet ettiğimizde hepsinin yüksek tahsil yapmış kimseler […]

Continue reading »

OSMANLI MEDRESELERİ

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com 17. ve 18. yüzyıldaki batı dünyasında meydana gelen bilim sahasındaki gelişme ve değişmelere mukabil Osmanlı ulemâsının ilgisi ne seviyedeydi? Aynı yıllarda Medrese; bilimde, sanatta ve eğitim hizmetleri noktasında ne durumdaydı? Acaba dünyadaki bu gelişmeler ne kadar takip ediliyordu? Eğitim sistemimizde bir eksiklik var mıydı? Medreseleri yürüyen hayata etkisi sınırlı bir kurum hâline dönüştüren sebepler nelerdi? […]

Continue reading »

AYNADAKİ DEVLET

YAZAR : Ayla AĞABEGÜM aylaagabegum@hotmail.com “Tiyatro, neşeli yüzünü kaybetti.” Tiyatro ve sinema sanatçısı Erol GÜNAYDIN, tedavi gördüğü hastahânede 79 yaşında hayatını kaybetti. Muhafazakâr bir gazetenin kültür sahifesi haberini okurken son aylarda gündemde olan muhafazakârlık tartışmalarını düşünüyorum. İbâdetimizi yaparak, başımızı örterek muhafazakâr olduğumuzu sanıyoruz. Kaybolan değerlerimiz konusunda düşünmezsek, konuşmazsak, yazmazsak muhafazakâr olabilir miyiz? «Kalemimi kaybettim, yüzüğümü kaybettim.» der gibi vefat eden […]

Continue reading »