BİR GÖNÜL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Bir Gönül Derneği’ne- Bir gönül al ki hacc-ı ekber ola… Bir gönül bul, Sırat’ta rehber ola… Gönlü pâk eyle «mâsivallah»tan; Nûr-i Rahman’la nurlu cevher ola… Kişi en sevdiğiyle gönlünde, Müşterek, müttefik, berâber ola… Aynadır bir gönül, cilâsı da aşk, Her gönül, kıblesiyle benzer ola… Bir gönül benzesin Ebûbekir’e… Ömer, Osman, Aliyy-i Hayder ola… Bir […]

Okumaya Devam Edin...;

HÛ ÇEKER…

ŞAİR : İhsan KARİP ihsankarip@hotmail.com Özünde; «Kün!» emri yankı bulunca, Her şey var olmaya başlar, hû çeker… Yaz-baharın zikri tamam olunca, Tüllere bürünür, kışlar hû çeker… Su kendi dilinde, ırmak selinde, Denizlerde coşkun dalga hâlinde, Seher vakti şebnem, gülün dalında, Mazlumun gözünde yaşlar, hû çeker… Râm olur sümbüller yüce Mevlâ’ya, Ağaç, kollarını açar semâya, Cansız zannedilen heybetli kaya, Sükûtun dilinde […]

Okumaya Devam Edin...;

BİTMEZ TÜRKÜMÜZ

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Bu amansız dertlere, Rabbim bir derman versin. Şu ümitsiz fertlere, Hükmünü ferman versin. Şuurlansın milletim, Gücü cihana ersin. Bitmesin cesaretim, Dost, düşmana göstersin. Mazlumlar huzur bulsun. Zalimler korksun ondan, Kalplere sevgi dolsun, Sevenler sevsin candan. Türk-İslâm güneşini, Nakşeylesin alemler. Nice zafer düşünü, Yazadursun kalemler. Tarih seyrinde aksa, Hakk’ı anar yürekler. Her kim mâzîme baksa, […]

Okumaya Devam Edin...;

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Evlâd-ı Rasul bâtıla münkād olamaz, Mahşerde Yezid kavmine imdâd olamaz. Dünyâda değil, ehline ukbâda bile, Feryâd-ı Hüseynî gibi feryâd olamaz… vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Okumaya Devam Edin...;

NA‘T-I YÂ RASÛLÂLLAH

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com «Ne gönderdin?» denir Tâlî; «Bu dünyâdan sen ukbâya…» «Muhabbet»ten ibârettir cevâbım yâ Rasûlâllah!.. (Tâlî) Lügat mânâsıyla Na‘t, Arapçada; «vasfetmek» demektir. Istılah mânâsıyla ise umumiyetle Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in vasıflarını anlatan, O’nu metheden, O’na arz-ı hâl eden şiirlerdir. Başka insanları metheden şiirlere methiye denildiği hâlde; Fahr-i Âlem Efendimiz’in ise, her hâli, her vasfı, her […]

Okumaya Devam Edin...;

Vuslat Bayramı İçin VAKİT VARKEN!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Son ânına şahit olduğum iki kişiyi hiç unutamıyorum. Biri; Eldeki vakti ziyanla geçirmiş, nefeslerinin bittiği yerde; «eyvah» dolu çaresiz bakışlarla çırpınıyordu. Gözleri büyümüş, dili tutulmuş, gırtlağı hırıltılarla dolmuştu. Her hâliyle pişmanlığın pençesinde; «Âh bir geri dönebilsem!» feryâdı idi âdeta son nefesi. O anda fark ettiklerini yapacak vakti ne yazık ki yoktu. Ama yapabilmek […]

Okumaya Devam Edin...;

KANDİL RUBÂÎLERİ

Yusuf DURSUN yusufdursun66@yahoo.com MÎRÂCA GİDER Dünyâyı seven, tahta gider, tâca gider; Ukbâyı seven, her sene bir hacca gider; Yâr aşkına tâlip olan; «Yâ Hak!» diyerek Gül soylu namazlar ile mîrâca gider. BERATLANSA GÖNÜL Her mihnete Hak’tan diye katlansa gönül, Rûhundaki coşkuyla kanatlansa gönül; Lutfeylese Rabbim yine bir nîmetini, Mahşer günü mîzanda beratlansa gönül. BİN AYLIK HUZUR Dünyâyı saran nûruna dalsam […]

Okumaya Devam Edin...;

ÜMİDİMİZ VAR…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER)onderirfan@gmail.com Biz Sen’in hükmüne boyun eğmişiz, Rahmet et ey Rabbim rahmet et bize… Kara bulutlardan hüzün sağmışız, Rahmet et ey Rabbim rahmet et bize… Bu âlemde bizi rezil eyleme! Dünyada, ukbâda zelil eyleme! Üç günlük hayatta sefil eyleme! Rahmet et ey Rabbim rahmet et bize… Alma canımızı, alma îmansız! Hicretimiz Sana, kılma dermansız! Daralan kabirde koyma yâransız! […]

Okumaya Devam Edin...;
1 3 4 5