BİTMEZ TÜRKÜMÜZ

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Bu amansız dertlere,
Rabbim bir derman versin.
Şu ümitsiz fertlere,
Hükmünü ferman versin.

Şuurlansın milletim,
Gücü cihana ersin.
Bitmesin cesaretim,
Dost, düşmana göstersin.

Mazlumlar huzur bulsun.
Zalimler korksun ondan,
Kalplere sevgi dolsun,
Sevenler sevsin candan.

Türk-İslâm güneşini,
Nakşeylesin alemler.
Nice zafer düşünü,
Yazadursun kalemler.

Tarih seyrinde aksa,
Hakk’ı anar yürekler.
Her kim mâzîme baksa,
Ufkunda hilâl bekler.

Dâvâdan vazgeçene,
Dönekliği ar olsun,
Türk’e kefen biçene,
Cehennem mezar olsun.

Niyazkâr’ız Allâh’a,
Sönmez burçtur ülkümüz.
Söylenecek var daha,
Mahşere dek türkümüz…