KANDİL RUBÂÎLERİ

Yusuf DURSUN yusufdursun66@yahoo.com

MÎRÂCA GİDER

Dünyâyı seven, tahta gider, tâca gider;
Ukbâyı seven, her sene bir hacca gider;
Yâr aşkına tâlip olan; «Yâ Hak!» diyerek
Gül soylu namazlar ile mîrâca gider.

BERATLANSA GÖNÜL

Her mihnete Hak’tan diye katlansa gönül,
Rûhundaki coşkuyla kanatlansa gönül;
Lutfeylese Rabbim yine bir nîmetini,
Mahşer günü mîzanda beratlansa gönül.

BİN AYLIK HUZUR

Dünyâyı saran nûruna dalsam bu gece,
Tâ fecre kadar gül gibi kalsam bu gece;
Âh, Leyle-i Kadr’in ile hemhâl olarak,
Yâ Rabbî, bin aylık huzur alsam bu gece.

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl