BİR GÖNÜL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-Bir Gönül Derneği’ne-

Bir gönül al ki hacc-ı ekber ola…
Bir gönül bul, Sırat’ta rehber ola…

Gönlü pâk eyle «mâsivallah»tan;
Nûr-i Rahman’la nurlu cevher ola…

Kişi en sevdiğiyle gönlünde,
Müşterek, müttefik, berâber ola…

Aynadır bir gönül, cilâsı da aşk,
Her gönül, kıblesiyle benzer ola…

Bir gönül benzesin Ebûbekir’e…
Ömer, Osman, Aliyy-i Hayder ola…

Bir gönül fethi olsun ömrün ki…
Nice mazlum gönül muzaffer ola…

Bir gönül bekle, özle, hasretle…
Karşılaştın mı feth-i Hayber ola…

Bir gönül bul, tahammül eyle taşa,
Bir gönül, feyz-i Hak’la mahşer ola…

Bir gönülmüş cihânın endişesi,
Ehl-i îman ki öz birâder ola…

Dağınık bir yapışmadır mozaik…
Bin damar, bir gönülde mermer ola…

Bir gönülden -ne yapsa- incinme,
Kaydeden varsa sâde defter ola…

Kâbe; elbette muhterem, kudsî,
Gör ki bânîsi İbn-i Âzer ola…

Her gönül Hakk’ın özge inşâsı,
Bir gönül kim yıkarsa kemter ola!

Gönlü Hak seçti, ondan özge binâ,
Söyle mümkün mü hiç musavver ola?

Söz ki tesirli, hoş, gönül alıcı…
Candan ikramla, dilde ezber ola…

Bin bilek tuş eden değilmiş, asıl;
Bir gönül kırmayan yiğit, er ola…

Bir gönül hatrı, döktürürse teri,
Arş-ı âlâda misk ü anber ola…

Bir gönül al, yorul ve yoğrul da,
Kabrin en hoş, huzurlu minder ola…

Bir gönül al ki çölde âb-ı hayat,
Gölgesiz günde câna kevser ola…

Bir gönül al, yolunda Kur’ân’ın,
Rûz-i mahşerde yâr ve yâver ola…

Gülse bir tek gönül dahî senle;
Yüzün ak, gönlün ak, münevver ola…

Cânı, Tâlî, bırak da bir gönül al…
Bir gönül al ki hacc-ı ekber ola…

Kasım 2012-Ocak 2013

vezni: feilâtün / mefâilün / feilün
(fâilâtün) (fâ’lün)