GÜZEL OKU! GÜZEL YAZ!

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Dinlersen sana sözüm;
Güzel oku! Güzel yaz!
Her düğüme tek çözüm;
Güzel oku! Güzel yaz!

Allâh’ın vahyettiği,
Kur’ân’ın öğrettiği,
Rasûl’ün emrettiği;
Güzel oku! Güzel yaz!

Kâinat bir kitaptır,
«Zikrullah»tan hitaptır,
Bilmemezlik ayıptır;
Güzel oku! Güzel yaz!

Sevgide okyanusu,
Mevlânâ’yı, Yûnus’u,
İnsan denen kāmûsu;
Güzel oku! Güzel yaz!

İlimle dolsun için,
Anlamı yoktur hiçin.
Niçini bilmek için;
Güzel oku! Güzel yaz!

Kalemle râbıta kur!
Mürekkep kire sudur,
Geceye ışık budur;
Güzel oku! Güzel yaz!