ELMAS VE KÖMÜR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Murâdında varsa hayırlı bir son, Sâdıklarla yürü, sâlihlerle kon. Kendini, âlemi tefekkür eyle, Yükünde neler var nereye böyle?.. İki nesne vardır, yapısı karbon. Elmas gram gram, kömürse ton ton… Elmas, saf karbondur, kömür karışık; Biri karanlıktır, diğeri ışık… Devreder bu âlem ilâhî sırla; Kömür erken olur, elmas sabırla. Gün gün saat saat tükenir ömür, Sonun […]

Continue reading »

İLÂHÎ HAKİKATLER

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Rasûlullah -aleyhisselâm-; ne kadar güzel davransa da nasipsiz müşrikler, daha çok saldırıyorlardı. O kadar ileri gittiler ki, onlara bizzat Allah Teâlâ Hazretleri cevap verdi. Biz de bu yazımızda hiç yoruma girmeden sadece ilâhî hakikatleri sunacağız: “Rablerinin âyetlerinden onlara (kâfirlere) bir âyet gelmeyedursun, o âyetlerden ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar, kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. […]

Continue reading »

İLÂHÎ RAHMETE KOŞUN!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her yerde ve her şeyde bir koşturmaca. Trafik yoğun. Çünkü hayat, ihtiyaçlar ve hedefler ekseninde devamlı bir koşmaya bağlı. Kâinatta mola yok. Bir saniye bile… Ne varsa, hareket ve gayret hâlinde. Bilâ-istisnâ, yürür değil, koşar vaziyette. Koşan, çünkü hedeften kopmaz; gayeden ayrılmaz; maksada paralel bir gidişâtın bereketli neticesine mazhar olur. Koşmayan ise; durgunlaşır, […]

Continue reading »

GÜL KOKULU BAHÇELERDE UÇURTMA OLMAK

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Çocukluğumda oyun oynarken öğrendiğim eğlenceli tecrübelerden biri de, uçurtma yapmaktı. Arkadaşımla bir metre kadar kargı, biraz çamaşır ipi, bir parça da renkli kâğıt bulduk mu hemen bir uçurtma yapardık. Uçurtmamızı uçururken alttan ipine küçük bir kâğıt parçası takar, o kâğıt parçası yukarı doğru yükselirken, küçücük aklımızla, Allâh’a mektup gönderdiğimizi sanırdık; o uçurtmanın ipi […]

Continue reading »

DÜZEN BOZULMUŞ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com İhtirasla kaymış dünyada denge, Hikmetle konulan düzen bozulmuş. Kastedilmiş akıp giden âhenge, İlâhî kanuna, özen bozulmuş. Adâlet yetersiz, çoğalmış zulüm, Cezasız kalıyor işlenen cürüm, Durdurmaz zalimi geçerli hüküm, Mazluma yaraşır mîzan bozulmuş. Anaya-ataya kalmamış saygı, Hissiyat körelmiş duyulmaz kaygı, Çekilmiş kalplerden şefkat ve sevgi, Kıymet bilecek kız, kızan bozulmuş. Gençlik şaşkın; günlük diskoda, […]

Continue reading »

KIR KALEMLERİNİ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Rasûl’e saldıran eller Ebû Leheb gibidir, Sonunda sonları ancak cehennemin dibidir… Taşırdı gayrı, İlâhî, gönül elemlerini, Rasûl’e kim çamur attıysa kır kalemlerini! Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Continue reading »
1 2 3