GÜL KOKULU BAHÇELERDE UÇURTMA OLMAK

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com

Çocukluğumda oyun oynarken öğrendiğim eğlenceli tecrübelerden biri de, uçurtma yapmaktı.

Arkadaşımla bir metre kadar kargı, biraz çamaşır ipi, bir parça da renkli kâğıt bulduk mu hemen bir uçurtma yapardık.

Uçurtmamızı uçururken alttan ipine küçük bir kâğıt parçası takar, o kâğıt parçası yukarı doğru yükselirken, küçücük aklımızla, Allâh’a mektup gönderdiğimizi sanırdık; o uçurtmanın ipi bizi Mevlâ’ya bağlardı.

Kalpleri melekî sıfatlarla dolu olan çocukları mutlu eder uçurtmalar… Fakat onlar büyüyünce Allâh’ı bilme-tanıma yolunda, kalplerini O’nun sevgi ve bilgisi ile doldurmak için, bir pîr-i kâmile ihtiyaç duyarlar.

Çünkü onlar; uçurtmaların ipleri gibi, sürekli, kalbi ebedî sevgiliye, yüce Mevlâ’ya bağlayarak kalpleri Arş’a ulaştırırlar.

Hazret-i Mevlânâ; pîr-i kâmilin kalbini Hakk’ın kudret eliyle cilâlanmış bir aynaya benzetir. Çünkü bu kalp; sıradan bir insanın kalbi olmayıp, Allâh’ın dışındaki her şeyden temizlenerek ayna hâline gelmiş bir kalptir. Bu sayede ilâhî nur; bu aynadan yansıyıp kalpleri kalplere, gönülleri gönüllere bağlar ve ilâhî transfer gerçekleşir…

Hazret-i İmam Rabbânî ise;

“Pîr-i kâmil, kalbiyle bir kimseye yöneldiğinde, o kimsenin kalbi açılır; ilâhî sevgiyle dolar. Veya bir kimse sevgiyle ona yönelse, ameli ve zikri az da olsa, onun feyzinden istifade eder, îmânın tadını tadar.” der.

Dolayısıyla ârifler nazarında yere-göğe sığmayan, ilâhî nûrun tecelligâhı olan pîr-i kâmilin bu kalbi; Arş-ı Ekber olarak kabul edilir.

Arş-ı Ekber’e tutunmak için ise bir uçurtma yapmak yeterlidir. Gerisi, cümle cihan büstan* olur.

Muhammed Es‘ad Erbilî Hazretleri; bu hâlin güzelliğini, Niyâzi-i Mısrî Hazretleri’nin gazeline yaptığı tahmiste** şöyle dile getirir:

Vardıkta pîr-i kâmile taş olsa dil yumşağ olur,
Fir‘avn ise nefsin yakın bir mûrdan alçağ olur,
Oldunsa vâkıf aczine ednâ amel bir dağ olur,
Çürüklerin hep sağ olur, zehrin kamû bal-yağ olur.
Dağlar yemişli bâğ olur, cümle cihan büstan sana…

Sağlıcakla kalın.

_______________

* Çiçek ve gül kokularının çok olduğu yer, bahçe.

** Gazelin her beytinin üstüne üçer mısra eklenerek kurulan nazım biçimi.