A BÜLBÜL…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Bencileyin gurbet elde ararsın, Hangi bağda gülizârın a bülbül… Yüreğine dikenleri sararsın, Kan renginde ah û zârın a bülbül… Hicran kafesinde kanat vurursun, Hüznün şahlanınca dîvan durursun, Bir hasret ki erir, akar, kurursun; Yok mu yârdan bergüzârın a bülbül?.. Pervânesi üçler, kırklar, yediler, «Aşkın kokusunu sürmüş» dediler, Seherde açarken görmüş dediler; Aklı gitmiş rûzigârın a […]

Continue reading »

SAÂDET ÇAĞI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com “Üslûb-ı beyan, aynıyla insan…” Kimi söz dikendir saplanır öze, Gönül sıcağından beyanın olsun… Kimi söz gül gibi görünür göze, İrfan ocağından beyanın olsun. Dostların dostlukla kalması için, Hayatın huzurla dolması için, Sözün hedefini bulması için; Aşkın kaynağından beyanın olsun. Söz bazen kılıçtır, düşürür başı, Bazen de bitirir nice savaşı, Gül renkli kelâmlar eritir taşı; […]

Continue reading »

BENİM ANNEM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Yılın dört mevsimi, dördü de kıştır, Bahara gözleri yummalı annem. Mektep nedir bilmez, telâşı iştir, Poyrazdan öğrenir şimâli annem. Güneş paslı doğar başına onun, Izdırap sevdalı kaşına onun, Gözyaşları damlar aşına onun, Elemin, kederin hamalı annem. Hasret kaldı bir kokulu çiçeğe, Isınmadı hayat denen gerçeğe, Ürkekliği benziyordu serçeye, Hüzünle, hicranla kumalı annem. Acele ettikçe […]

Continue reading »

AĞLAR…

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Hakikat yalana kurban gittikçe, Umutlar tükenir, hayaller ağlar… Zenginin paraya hırsı arttıkça, Her köşe başında yoksullar ağlar… Mazlumun yanına uğramaz sürûr, Kapılar kapanır, umudu kurur, Küçücük bedenler kıyıya vurur; Denizler utanır, sahiller ağlar… Garip bir kahkaha seheri deler, Bir gölge âşığın aklını çeler, Ayrıkların yurdu olmuş bahçeler; Hüzün dolar güller, bülbüller ağlar… Ummanları yutar kalplerdeki […]

Continue reading »

YOK

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com İnsan hüzün çağında, Mutluluk yok, huzur yok. Gönül şerrin ağında, Yüzde bir damla nur yok. Aza kanaat etmez, Dünyayı versen yetmez… Bahâneler hiç bitmez, Şikâyet çok, şükür yok. Düşünmez ki yarını, Kâr sayar zararını, Günah sokaklarını, Terk eden muhâcir yok. Hayat yoldaşı gurur, O az ilmiyle mağrur, Gece-gündüz konuşur, Yaradan’ı zikir yok. Suda balık misâli, […]

Continue reading »

SENİN BAYRAMIN HANGİSİ?

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Hüzün vermesin diye Ramazân’ın hitâmı, Mevlâm ikrâm eylemiş, has kullara bayramı. «Ramazan bitti!» deyip gafil sevinecekti. Bayram dedi Rabbimiz, mâsum bir perde çekti. Senin sevinç duyduğun bayram türü hangisi?.. Gönlünde kalan, Tâlî, söyle neyin sevgisi?.. Ramazan Bayramı 1433 – 19-26 Ağustos 2012 Medine-İstanbul

Continue reading »

Hüznün Türkçesi!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Mektep geri bırakmış, ‘okul’ çağdaş eğitmiş ! ‘Öğretmen’ muallakta, muallim çekip gitmiş. ‘Öneri’ tavsiye mi, teklif mi bilinmiyor. ‘Ne atarsak kâr’ sanma hâfıza silinmiyor… Bu ‘söylev’ karşısında nutkunuz tutuluyor. Kelime, deyim, mânâ ne varsa yutuluyor… Bir bilsen gönlümdeki hüznü, melâli, gamı … ‘Stres’ dedikçe kasvet, efkâr bastı ağamı… Ninem ‘yanıt’ı bilmez, dedem hazırcevaptı. Kelaynaklar Türkçemi […]

Continue reading »

SÖZÜN SÖZ OLSUN

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Kimi söz dikendir saplanır öze, Hep «hayr»ı söyleyen lisânın olsun. Kimi söz gül gibi görünür göze, Gönlü hoş eyleyen lisânın olsun. Bazen söz kılıçtır, düşürür başı, Bazen de bitirir nice savaşı, Gül renkli kelâmlar eritir taşı, Gönlü hoş eyleyen lisânın olsun. Dostlukların kadîm olması için, Hayatın huzurla dolması için, Sözün hedefini bulması için, Gönlü […]

Continue reading »

ÖLMEDEN ÖNCE

ŞAİR : Yusuf DURSUN yusufdursun66@yahoo.com Her akşam güneş söner, kızarır rengi suyun, Her sabah adım adım yeniden başlar oyun. Her akşam sıradağlar karanlığa bürünür, Her sabah yaşlı dünya ter ü taze görünür. Her akşam yorgun gözler kapanır birer birer, Her sabah gönül kuşu aşkın kalbine girer. Her akşam can verilir uykunun kucağına, Her sabah tohum düşer gönülde gül bağına. Her […]

Continue reading »

Hüznü de Sevinci de; KARDEŞLER PAYLAŞIR…

YAZAR : Sami GÖKSÜN Müslümanlar, birbirlerinin kardeşidir. Bu kardeşlik; kan kardeşliği değil, din kardeşliğidir. Bunun böyle olduğunu Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’in bir âyetinde şöyle ifade buyurmaktadır: “Gerçekten bütün mü’minler kardeştirler.” (el-Hucurat, 10) Birbirimize merhamette, acımada, yardımlaşmada, elem ve kederimizi paylaşmada kardeşçe ve dostça muamele etmeliyiz. Bunu samimî bir şekilde gerçekleştirebilirsek Cenâb-ı Hakk’ın ifade buyurduğu kardeşlik de böylece tesis edilmiş olacaktır. […]

Continue reading »
1 2