ALLAH İÇİN HİZMET – Kulu, Rabbine yaklaştıran ameller…

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Kulu, Rabbine yaklaştıran ameller vardır. Kul, bunları yerine getirdikçe Rabbinin katındaki derecesi yükselir ve sonunda öyle bir noktaya gelir ki Cenâb-ı Hakk’ın; «Kulum» dediği has kullarından olur. Rabbim cümlemize nasip etsin. Mü’min, namazla Rabbine yakınlaşır; oruçla, zekâtla O’nun râzı olduğu kulları arasına girmeye çalışır. Kulu Allâh’a yakınlaştıran, onu Allâh’ın has kulları arasına […]

Continue reading »

NİCEYE BİR BU KÖTÜ İŞLER?

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Dünya hepimizi tedirgin eden ve giderek artan şiddet olayları ile karşı karşıya. Günümüz insanı; artık kendisini gündelik işlere adamış, kendi öz yapısından kopmuş, ilişkilerine, dünyaya ve hayata karşı yabancılaşmış durumda. Yani; «Ben kimim?», «Hayatımın gayesi nedir?» gibi temel sorulara bile cevap veremiyor. Akıl, ahlâk ve mâneviyatını kaybetmiş olan bu insan; varlık oluşumunun alt […]

Continue reading »

O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKI -5- (İbâdet, Ahlâk ve Şahsiyeti)

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İNSANDAKİ İKİ TEMÂYÜL Cenâb-ı Hak; insanı, cennete davet etmekte. Ancak onu cennete ham ve nâdân hâliyle değil, terbiye olmuş bir kıvamda kabul etmekte. Kötülükleri emredip duran bir nefs ile değil, zikrullah ile itmi’nâna kavuşmuş bir gönül ile… Mülevves duygularla dolu bir kalp ile değil, kalb-i selîm ile… Hâsılı; sahih îman, sâlih ameller ve güzel […]

Continue reading »

HAYAT ve TASAVVUF

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Modernitenin hâkim olduğu global dünyada; insanlara en mükemmel hayat tarzı diye sunulan, dîni hayatın kıyısına iten, ilâhî erdemleri öteleyen sistemler, insanlığı buhrana sürüklemiştir. Daldıkları dünya câzibesi içinde kaybolan insanların, şahsiyet ve kişilikleri bozulmuştur. Bugün insanın gündeminde, maddeyi hedefleyen dünya eksenli bir hayat tarzı mevcuttur. 19. yüzyılın sonlarında başlayıp 20. yüzyılı tamamıyla kuşatan materyalist dünya […]

Continue reading »

Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryasında SIR VE HİKMET İNCİLERİ – ÎMAN KARDEŞLİĞİ TEVHİD’DEKİ VAHDET

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İslâm tevhid dînidir. Tevhid, Allah’tan başka mâbud tanımamaktır. Kullara, mallara ve mevkîlere kulluğu reddetmektir. Zira tevhid akîdesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Tevhid şuuru, mü’minlerin içtimâî hayatına da akseder. Mü’minler yekvücut bir cemaat hâlinde, bir imamın ardında namaza dururlar. Bütün mü’minler tek bir Rab, tek bir Kitab, tek bir Nebî’nin sancağı altında birlik ve beraberlik şuuru […]

Continue reading »

YÜREK YANGINI…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Özünde ve sözünde ta içlerden kopup gelen bir feryat vardı. Yanık bir feryat. Çünkü; Hazret-i Mevlânâ’nın; Neyde ses kordur, hevâ zannetme sen, Hiç bu kordan tatmayan, giysin kefen! (Nazmen Terc: Seyrî) diye bahsettiği mukaddes bir ateş ile bağrı tutuşmuş, yüreği yanmıştı. Onun içindir ki; Hangi yürekte bir ateş varsa onun derdine tercümandı o. […]

Continue reading »

O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKI -2-(Faydalı İlim)

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Ebedî Fecre ÜMMÎ MUALLİM Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e; وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظٖ۪يمٍ “(Ey Habîbim!) Elbette Sen muhteşem bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4) buyurdu. Efendimiz, bu muhteşem ahlâkı nereden tahsil etti? Sadece Rabbinden… Zira Efendimiz; “Beni Rabbim terbiye etti. Edebimi, terbiyemi güzel eyledi.” (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 12) buyurdu. Ne hiç görmediği […]

Continue reading »

Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri – AKLIN KIYMETİ ve HUDUDU

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HİRA’DAKİ MESAJ  İlk ilâhî tâlimat: اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖ۪ى خَلَقَ “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini öğreten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (el-Alak, 1-5) Demek ki; Rabbimiz’in adıyla okumak ilk vazifemiz. O’nun bize öğrettiği ilim, bizim için en büyük kerem… Lâkin hangi bilgi, insanı […]

Continue reading »

SU GİBİ OL!

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Çocuk olduğumuz için; kahverengi kalın Erzurum şalıyla, altındaki beyaz tülbendinin kenarından görünen, uçları kınalı bembeyaz saçlarını görme şansımız olurdu. Yoksa nâmahrem görünce doksanlı yaşlarına rağmen hemen toparlanırdı Sıdıka Nine. Yaz günleri evinin önündeki üstü saman alçak taburede, kış günleri ise içeride tandırının başındaki pöstekisinin üzerinde otururdu. Oturur da boş durmazdı elbet; yetiştirdikleri hayvanlardan […]

Continue reading »

DÜNYA DERSHÂNESİNDE TUZAKLARDAN KURTULUŞ ÇARESİ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İNSANIN DEĞERİ Hazret-i Mevlânâ’nın hikmetli sözleri: “İnsana, aradığı şeye bakılarak değer verilir.” Temâyülleri, bir insanın aynasıdır. Her insanın hayatı; meylettiği, değer verdiği, elde etmeye çalıştığı şeylerin peşinde inişler ve çıkışlar, yani med-cezirler hâlinde devam eder. İnsanın değeri de neye değer verdiğiyle ölçülür. İnsanı Cenâb-ı Hak; keremli, değerli kılmış, ona rûhundan istîdatlar ihsân eylemiştir. İnsan, […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6