HAZRET-İ ÖMER -radıyallâhu anh-

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Gül Nebî’den duâ almış bir mertti, Cesaret güneşi Hazret-i Ömer. Heybetli, sözünün eri, cömertti, Asâlet güneşi Hazret-i Ömer. Çıktığı o yolda müşrik neferdi, Peygamber’i öldürmekti tek derdi, Kur’ân ikliminde kalbi yeşerdi, Hidâyet güneşi Hazret-i Ömer. Gönülden tekbirler… Safâ’da bayram, Bu bir fetihti, bu Hak’tan bir ikram, Îmân edince güç kazandı İslâm, Kerâmet güneşi Hazret-i Ömer. […]

Okumaya Devam Edin...;

SEN KİM HALÎFE OLMAK KİM, DON KİŞOT!

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Don Kişot’u bilirsiniz. XVI. asır İspanyol yazarı Cervantes’in, kendisini gerçekte olduğundan daha yüksek konumlarda gören, ağırlığını kaldıramayacağı lakap ve unvanlar alan, meselelerin özüyle ilgilenmeyip bir kısım şeklî benzerliklerle her şeyin olup biteceğini zanneden sığ kimselerle alay ettiği romanı. Adını, kendisini şövalye olarak gören ve hayalî düşmanlarla, yel değirmenleriyle savaşan maskara kahraman Don Kişot’tan […]

Okumaya Devam Edin...;

İLÂHÎ NİMETLER

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Rivâyet edilir ki; Rabbimiz, Hazret-i Âdem’i yarattığında onun sulbünden gelecek ne kadar evlâdı varsa onları da ruh olarak halk etmiş. Sonra da bütün bu ruhları Âdem -aleyhisselâm-’a arz eylemiş, dünya âlemindeki hâllerini ona göstermiş. Âdem -aleyhisselâm-; o mânevî ekranda görmüş ki evlâtlarının bazısı kuvvetli ve bazısı zayıf… Bazısı zengin, bazısı fakir… Bazısı sıhhatli, bazısı hasta… Hazret-i […]

Okumaya Devam Edin...;

ÇOBANLIK MES’ÛLİYETİ

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Biz bendine sığmayan bir ümmetiz, Her birimiz Fırat, Keban olmalı! Son saâdet asrına hep hasretiz, Her adımda hakça taban olmalı… Büyük-küçük dîni için hevesli, Hep Hamza yürekli, Dâvûdî sesli, Bizi temsil eden bir Âsım nesli, Örnek alacağın baban olmalı… Gel yeniden su verelim çeliğe, Saltanata destek, kılıçla eğe, Tekrar aday isek halîfeliğe, Bütün âlem […]

Okumaya Devam Edin...;

HAZRET-İ ÖMER’İN HASSÂSİYETİ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Abdullah bin Abbas Hazretleri anlatıyor: Soğuk bir kış gecesiydi. Halîfe Hazret-i Ömer’i görüp onunla biraz konuşmak üzere evden çıkmıştım. Şehir uykudaydı. Sokaklarda hiç kimse yoktu. Birazdan önümde bir karaltı belirdi. Biraz yaklaşınca bir insan olduğunu anladım. Selâm verdim. Verdiğim selâmı almak üzere başını kaldırdı. Sîmâyı görünce rahatladım, o Halîfe idi. Gecenin bu saatinde herkes sıcak yatağında […]

Okumaya Devam Edin...;

HAZRET-İ ALİ

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Henüz çocuk yaşta ilklere girdi, Velîler sultanı Hazret-i Ali. Vahyin sofrasından hep nur devşirdi, İslâm kahramanı Hazret-i Ali. Gül Rasûl’ün ellerinde yoğruldu, Yoğruldukça; ilim, irfanla doldu, Âdil, zâhid, mütevâzı bir kuldu, Fazîlet insanı Hazret-i Ali. Kutlu hicret gecesinde, yatağa Girdi, aldırmadan onca alçağa, Uyudu ölümle kucak kucağa, Allâh’ın arslanı Hazret-i Ali. Bedir’de, Uhud’da o sancaktardı, […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2