ÇOBANLIK MES’ÛLİYETİ

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Biz bendine sığmayan bir ümmetiz,
Her birimiz Fırat, Keban olmalı!
Son saâdet asrına hep hasretiz,
Her adımda hakça taban olmalı…

Büyük-küçük dîni için hevesli,
Hep Hamza yürekli, Dâvûdî sesli,
Bizi temsil eden bir Âsım nesli,
Örnek alacağın baban olmalı…

Gel yeniden su verelim çeliğe,
Saltanata destek, kılıçla eğe,
Tekrar aday isek halîfeliğe,
Bütün âlem için çaban olmalı…

Gerçeği gizlemez tarihin pusu,
Yüzlerden akseder îmânın süsü,
Âdap kıyafeti, edep örtüsü,
Nefse kalkan olan aban olmalı…

Bir avuç toprağız, bir avuç külüz,
Celil’im biz yalnız Allâh’a kuluz!
Astımızdan, üstümüzden mes’ûlüz,
Herkes sürüsüne çoban olmalı…