İHMAL EDİLEN BİR KUL HAKKI 

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   ÖRFÎ CÂHİLİYYE Yıllar önce müftülükte vazife yaptığım zamanlar. Zaman zaman fetvâ soranlar olurdu. Genç bir adam geldi. Dedi ki: “–Babam birkaç sene evvel öldü. Mîrâsı taksim ederken, analığımıza kötü bir bahçe verdik. Şimdi analığım da öldü. Bahçe kimin olacak?” Dedim: “–Analığınızın vârisleri kim ise onlara kalacak.” “–Ama” dedi. “Bahçe, babamın bahçesi? Bahçe bize […]

Continue reading »

Hayat Yolculuğunda UNUTAMADIĞIM KARELER -15-

YAZAR : Mehmet MENCET   ZORAKİ TEZKİYE Hâkimlik, savcılık… Bu meslekler iftiraya o kadar açık ki, ancak Cenâb-ı Hak koruyor. Bu gibi hassas mesleklerde çok dikkatli ve titiz olmalı. Şikâyet ve iftiralar halktan da gelebilir, üst seviyedeki âmirlerden de… Sulakyurt’tayız… Benim hakkımda; Cuma günleri adliyeyi kapatıp insanları zorla namaza gönderdiğim, boşanmalarda müftülükten fetvâ aldığım, eşimin başörtülü olup kitap dağıttığı gibi […]

Continue reading »

Sevgi Kasîdesi

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Âdem evlâdında vardır evvelâ can sevgisi, Sonra cânından da evlâ oldu cânan sevgisi… Tüm muhabbetler Hudâ nâmıyla kıymet bulmalı; Her şeyin üstünde bir aşk oldu Rahman sevgisi… Gönle borç; Allâh’ı sevmek, sonra Hakk’ın sevdiği; Nur Muhammed Mustafâ mâşûk-ı Yezdan sevgisi… Yoksa Rahmânî muhabbet, orda yoktur gerçek aşk; Orda şehvet, iptilâ var, orda şeytan sevgisi!.. […]

Continue reading »

Allah Korkusu

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR)varoglu5@gmail.com Hikmete ulaşmak için en başta, Gerekir kararda Allah korkusu. Nefisle yapılan çetin savaşta, Bırakılmaz arda Allah korkusu. Allâh’a yaraşır korkunun rengi, Korkunun içinde saklıdır sevgi, Sevdayla müttakî sağlar âhengi, Kulu korur darda Allah korkusu. Dünyevî kaygıya bin bir bahane, Haramlar işlenir her dem şâhâne, Bilmez misin dünya imtihanhâne, Noksan bu asırda Allah korkusu. Raflara […]

Continue reading »

ÖYLE DİYORLAR

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com Ne edeyim ben de şaştım bu işe, Ekranda görünen; «Hocayım…» diyor… Aklım fikrim ermez oldu gidişe, Kılığa bürünen; «Hocayım…» diyor… Herkes fetvâsını kendi veriyor, İlmini herkesten önde görüyor, Edâsına baksan, suda yürüyor, Yerlerde sürünen; «Hocayım…» diyor… En kolay sermâye geçmişe sövmek, Doğru söyleyeni diliyle dövmek, Kendinden başkasın, boşadır sevmek, Şöyle bir gerinen; «Hocayım…» diyor… Kendisi […]

Continue reading »

TAKVÂ MI FETVÂ MI?

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Kaybettiğimiz ama hiç unutmadığımız bir haslettir, takvâ. Takvâ sahibine Kur’ân-ı Kerim «müttakî» der. Müttakî; «Sakınılması gereken şeylerden korunan» demektir. Müttakîlerin, beş vasfı vardır: ◆ Gayba îman etmek, ◆ Namazı doğru ve devamlı kılmak, ◆ Allâh’ın verdiklerinden bir kısmını O’nun rızâsı için harcamak, ◆ Kur’ân’a olduğu gibi diğer peygamberlere gönderilen kitaplara da inanmak ve; ◆ Âhiret […]

Continue reading »