Allah Korkusu

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR)varoglu5@gmail.com

Hikmete ulaşmak için en başta,
Gerekir kararda Allah korkusu.
Nefisle yapılan çetin savaşta,
Bırakılmaz arda Allah korkusu.

Allâh’a yaraşır korkunun rengi,
Korkunun içinde saklıdır sevgi,
Sevdayla müttakî sağlar âhengi,
Kulu korur darda Allah korkusu.

Dünyevî kaygıya bin bir bahane,
Haramlar işlenir her dem şâhâne,
Bilmez misin dünya imtihanhâne,
Noksan bu asırda Allah korkusu.

Raflara dizilmiş muhtelif kitap,
Havalı hatipler ediyor hitap,
Hayata girmemiş pek usûl âdap,
Sadece satırda Allah korkusu.

Ya haram mal yahut sınır dâvâsı,
Zalimin kurnazca hazır fetvâsı,
Kalmamış insanın Rabbe takvâsı,
Durmuyor cevherde Allah korkusu,

Güzel ülkemde bin türlü felâket,
Haksızlık revaçta, sinmiş adâlet,
Mesut yuvaları sallıyor şiddet,
Huzur verir yurda Allah korkusu.

Âd kavmini geçmiş terör vahşeti,
Nemrut’la yarışır her cinayeti,
Katli nehyederken Hakk’ın âyeti,
Hani vicdan, nerde Allah korkusu?

Tam yapar, sağlamdır mü’minin işi,
Yön verir ömrüne îman güneşi,
Emin olur kendinden din kardeşi,
Bellidir eserde Allah korkusu.

Varoğlu, bu dünya eğlence, oyun,
Malın ve evlâdın etse de memnun,
Muhabbetle Yaratan’a eğ boyun,
Kayırır mezarda Allah korkusu.

20 Şubat 2015, Vezirköprü