FÂTİHA, SIRRI AÇTI!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şeyh Hamîd-i Velî, 1349’da Aksaray’da doğdu. İlk eğitimini babasından aldıktan sonra; zâhirî ve bâtınî ilmini artırmak için Şam, Tebriz ve Erdebil’e gitti. Safeviyye tarîkatı şeyhi Alâeddin Erdebîlî’ye intisâb etti, seyr u sülûkünü tamamladı. İlim ve irfanda derinleşti. Daha sonra Bursa’ya göç etti. Bursa’da ilmini ve irfânını dikkat çekici şekilde ifşâ etmemeyi ve irşad faaliyetlerini sessiz bir […]

Continue reading »

ÜMMÜ’L-KUR’ÂN

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com Rahmân ve Rahîm olan, Hakk’ın adıyla başlar, Gönül pervazlarına, tüner ilâhî kuşlar. Cehennem ateşine, bir kalkandır Fâtiha, O kıpkızıl güneşte, gölgeliktir ervâha. Kur’ân sayfalarında, bülbüller güle gelir, Âyetler kanatlanır, Fâtiha dile gelir. Gaflet uykularından, uyandırır âlemi, Fâtiha’nın mânâsı, siler bütün elemi. Fâtiha çekirdektir, yüce Kur’ân ağaçtır, Odur hakikî rehber, kullar ona muhtaçtır. Kulluk sözleşmesidir, […]

Continue reading »

DEDE YETİMİ NESİLLER

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Süleyman Dede… 65 yaşında, sakalının beyazları siyahından fazla, yüzü yaşlılığın tesiri ile kırışmış, nurlu bir insan… Yaşları 5 ile 10 arasındaki torunlarını önüne diz çöktürmüş. Soruyor: “–Allah kaç?” Torunları cevap veriyor: “–Bir.” “–Nerede?” “–Her yerde hâzır ve nâzır.” “–Kimin ümmetisin?” “–Peygamberimiz Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in.” “–Ne zamandan beri müslümansın?” “–Kaalû belâ’dan beri.” “–Peygamberimiz […]

Continue reading »