PERVÂNE OLMUŞLAR «HÛ!» DİYE DİYE

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

 

Duâsını almış Hazret-i Nûh’un,
Cennetü’l-Bakî‘nin güvercinleri!..
Anlamış sırrını bedenin, rûhun,
Cennetü’l-Bakî‘nin güvercinleri!..

RAVZA’da bir GÜL var, GÜZEL kokuyor,
Aşkıyla bülbüller farklı şakıyor,
İhlâsla, Fâtiha, Yâsîn okuyor;
Cennetü’l-Bakî‘nin güvercinleri!..

Kul idrakten âciz Nûr’un nûrunu,
Vuslat umuduyla bekler yârını,
Sâdık dostlar için yakar bağrını;
Cennetü’l-Bakî‘nin güvercinleri!..

Yeşil kubbe yeşil nurlar saçarmış,
Ehl-i sükût iftarını açarmış,
Allâh’ım, ne kadar güzel uçarmış;
Cennetü’l-Bakî‘nin güvercinleri!..

Dünya gurbet, âhret sıla bilene,
Hep imrendim îmân ile ölene,
«Hoş geldin!» der ziyarete gelene;
Cennetü’l-Bakî‘nin güvercinleri!..

«İşte gerçek hayat bu!» diye diye,
Yalvarır; «Gönlünü yu!» diye diye,
Pervâne olmuşlar; «Hû!» diye diye;
Cennetü’l-Bakî‘nin güvercinleri!..

Sevdiğim dertleri deştim deşeli,
Dermana yaklaştım derde düşeli,
Akşam hüzünlüdür, sabah neşeli;
Cennetü’l-Bakî‘nin güvercinleri!..

18 Nisan 2021