YARDIM ET YÂ RAB!

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

«Kālû Belâ»daki verdiğim sözde,
Durmam için; Rabbim bana yardım et!
Nefs-i emmârenin benlik putunu,
Kırmam için; Rabbim bana yardım et!

Olmasın gönlümde, gözümde perde,
Beni dûçâr etme devâsız derde,
Nûrun ile bakıp Sen’i her yerde;
Görmem için; Rabbim bana yardım et!

Tükenecek ömür, bitecek vâde,
Bir hayat yaşayım sâde mi sâde,
Beş vakitte huzûrunda seccâde;
Sermem için; Rabbim bana yardım et!

Kuşlar gökte güzel, güller dalında,
Fitnesi çok evlâdın da, malın da,
Sen’in verdiğini, Sen’in yolunda;
Vermem için; Rabbim bana yardım et!

Mülk Sen’indir, senedim yok, tapum yok!
Hasta olsam şurubum yok, hapım yok!
Sen’den başka gidecek bir kapım yok!
Girmem için; Rabbim bana yardım et!

Güvenirsem amelime, sözüme,
Güve düşer kabuğuma, özüme,
Kendi kusurumu kendi yüzüme;
Vurmam için; Rabbim bana yardım et!

Tevhid kılıcıyla, ihlâs okuyla,
Gül koklayım Muhammedî kokuyla,
Yarın huzûruna yüzüm akıyla;
Varmam için; Rabbim bana yardım et!

18 Aralık 2021