YİTİRDİM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Toprak şerha şerha «il»i yitirdim… «İkra’»yı unuttum, «bil»i yitirdim… Berceste sözlerle tezyîn edilip, Derdimi paylaşan dili yitirdim… Tesellî faslından kelâmı geçtim, Dostça kenetlenen eli yitirdim… Yıldızlar ufkumu aydınlatırken, Gönlümü titreten teli yitirdim… Bulutlar boşalır, bereket yağar, Çileyle çağlayan seli yitirdim… Acı haberlerle rûhum sarsılır, Şîrâzeyi tutan dalı yitirdim… Metodum boş, kaynaklarım kurumuş, Kovanım boşalmış […]

Okumaya Devam Edin...;

O GELDİ, GELDİ…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) O geldi, geldi o an, O geldi, geldi o can. Zeminde yoktu hayat, O geldi, geldi o şan. Safâ, vefâ ve huzur, O geldi, geldi heman! Yalan yıkıldı yere, O geldi, geldi beyan. Duyurdu hakkı ebed, O geldi, geldi inan. Zayıf, garip, köleye, O geldi, geldi aman! Ne ihtişamlı geliş; O geldi, geldi cihan. […]

Okumaya Devam Edin...;

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com -Gülçin ANMAÇ’a- Cennetten inen Âdem’i âşık gördüm, Her goncaya her şebnemi âşık gördüm. Nakşınla sürüklendim ezelden ebede; Döndükçe, dönen âlemi âşık gördüm.

Okumaya Devam Edin...;

EZELÎ SANAT

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Tâ ezelden bu sanat, tâ ebede… Her şeyin ismi, özel tesmiyedir. İnce hikmette mecâzî perde, Her ibâdette isim tevriyedir. Arafat vakfesi Yevmü’l-Arefe… Mârifet yoksa meşakkat niyedir? Hak huzûrunda duruştur vakfe, Her vazîfeyle bu sır kâfiyedir. Kuvvet ister ne yamandır, vakfe, Çıkmadan önceki gün Terviye’dir… Varabilsin diye en zor hedefe… Develer, bol suya kansın diyedir… […]

Okumaya Devam Edin...;

KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com Tutunup şevkıle hayrân olup âşık yaşadım, Gözlerinden alev aldıkça yanan meş‘aleye. Söze sığmaz kapılıp gittim ezelden ebede; Seni sevmek gibi ciddî ve aziz meşgaleye. vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Okumaya Devam Edin...;

EBEDÎ MAKSADIN?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Sonunda yâre kavuşmak mı maksadın, ebedî? Canınla çöz ezelî sırrı, aşka îmân et! Binâsı gökte yapılmış sarây-ı vuslat için İçinde yerlere âit ne varsa vîrân et! Hatırla; hîleci şeytan nasıl düşürdü seni, Leziz tuzaktaki tatsız azâbı iz’ân et! vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Okumaya Devam Edin...;

SEN GÜZELİ SÖYLE GÖNÜL

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Allâh’ın adı güzeldir, Sen güzeli söyle gönül. Hem ebeddir hem ezeldir. Sen güzeli söyle gönül. Peygamber’den geleni duy. Rehberlerin hasına uy. Çirkini bir kenara koy, Sen güzeli söyle gönül. Mâsivâ zebûnu beyler, Nefsini aklına yeğler. Kargalar rengini söyler, Sen güzeli söyle gönül. Fakir fukarâyı yerme. Fitne gergefini örme. Kapat gözlerini görme, Sen güzeli söyle […]

Okumaya Devam Edin...;

GÖNÜL SIZISI

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ)niyazkar@gmail.com Ey isyankâr nefis, feryâdı bırak! Sabırla son bulur gönül sızısı… Deme: «Dermanım yok, tabip çok ırak!» Sabırla son bulur gönül sızısı… Şu yalan dünyayı ebed mi sandın? Vefâsız bir yâre neden bağlandın? Sonunda kör aşkın nârına yandın, Sabırla son bulur gönül sızısı. Zor olsa da senin için çileler, Tevekkül sonunda açar lâleler, İmtihanda daha neler […]

Okumaya Devam Edin...;

SEVDA TOHUMLARI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Sisli bozkırlarda süzülür bayrak, Sevda diyarından döner atlılar… Başı dik, alnı ak, ay gibi parlak, Peşinde yıldızlar söner atlılar. Aşkın kevserini her lâhza içer, Bir sevda uğruna canından geçer, Varlığı fethedip yokluğu seçer, Önce kendi nefsin yener atlılar. Sevda tohumları saçılır yere, Duâlar yükselir yerden göklere, Ebed müddet için can vere vere, Sonsuzluk atına […]

Okumaya Devam Edin...;