KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Tutunup şevkıle hayrân olup âşık yaşadım,
Gözlerinden alev aldıkça yanan meş‘aleye.
Söze sığmaz kapılıp gittim ezelden ebede;
Seni sevmek gibi ciddî ve aziz meşgaleye.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)