SEN GÜZELİ SÖYLE GÖNÜL

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Allâh’ın adı güzeldir,
Sen güzeli söyle gönül.
Hem ebeddir hem ezeldir.
Sen güzeli söyle gönül.

Peygamber’den geleni duy.
Rehberlerin hasına uy.
Çirkini bir kenara koy,
Sen güzeli söyle gönül.

Mâsivâ zebûnu beyler,
Nefsini aklına yeğler.
Kargalar rengini söyler,
Sen güzeli söyle gönül.

Fakir fukarâyı yerme.
Fitne gergefini örme.
Kapat gözlerini görme,
Sen güzeli söyle gönül.

Varsın kötü, hata bulsun,
Doğrular hep onun olsun.
Sus ki heyben inci dolsun.
Sen güzeli söyle gönül.

Arın kibirden, gururdan,
Uzak dur kin denen urdan.
Işığını yansıt «Nur»dan,
Sen güzeli söyle gönül.

Öfkeni yen, yüz sür yere,
Bulanmasın duru dere.
Tövbe edip sonsuz kere,
Sen güzeli söyle gönül.

Yanlışın peşinden gitme,
Mazlumu öteye itme.
Duâ et, bedduâ etme,
Sen güzeli söyle gönül.

Kuşatsın âlemi sesin.
Merhamet koksun nefesin.
Bırak el ne derse desin,
Sen güzeli söyle gönül.