O GELDİ, GELDİ…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

O geldi, geldi o an,
O geldi, geldi o can.

Zeminde yoktu hayat,
O geldi, geldi o şan.

Safâ, vefâ ve huzur,
O geldi, geldi heman!

Yalan yıkıldı yere,
O geldi, geldi beyan.

Duyurdu hakkı ebed,
O geldi, geldi inan.

Zayıf, garip, köleye,
O geldi, geldi aman!

Ne ihtişamlı geliş;
O geldi, geldi cihan.

Sönüktü ay ve güneş,
O geldi, geldi bu tan!

Semâ eğildi yere,
O geldi, geldi ezan.

Salât selâm olsun,
O geldi, geldi nisan.

Ne kutlu bir mevlid,
O geldi, geldi cinan.

Ne mutlu ümmetine,
O geldi, geldi yegân.

Ne muhteşem, Seyrî,
O geldi, geldi her ân.

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

vezni: mefâilün / feilün

13 Ocak 2014 ‒12 Rabîulevvel 1435,

Sultantepe / ÜSKÜDAR