HER İŞİN BAŞLANGICI: BESMELE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Öyle bir sırdır ki Hak’tan neş’et eyler besmele, Sarsa zahmet her taraftan rahmet eyler besmele… Sırr-ı bismillâh ezelden her işin başlangıcı, Lâfz-ı Kur’ân onla başlar, izzet eyler besmele… Tâ yürekten, cân içinden, kim ki bismillâh dese, El çeker menfî tecellî, müsbet eyler besmele… Derdi vardan yok eder, dermânı yoktan var eder, Darda koymaz vird […]

Continue reading »

AFRİKA’DA ÇIĞLIK

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Sofrada nimeti beğenmeyenler, Afrika’dan ibret almaz mısınız?.. Ekmeğine kuru yavan diyenler, Biraz tefekküre dalmaz mısınız?.. Siz çeşit sayarken onlar susuz, aç, Yenmeyip atılmış zerreye muhtaç, Azmış yaraları bekliyor ilâç, Dertlerine derman olmaz mısınız?.. Yanık sîneleri bürünmüş gama, Sırtındaki urba tutmuyor yama, Masum bebekleri bekliyor mama, Bir mama parası salmaz mısınız?.. Şeytana uyup da fıska dalanlar, […]

Continue reading »

DUÂ

ŞAİR : Hikmet ELİTAŞ sair.70@hotmail.com Üstümüzden rahmetini, Eksik etme Sen yâ Rabbim! Bizde birlik kuvvetini, Eksik etme Sen yâ Rabbim! Yayılsın İslâm akını, Mü’minler alsın hakkını, Bizden Nebî ahlâkını, Eksik etme Sen yâ Rabbim! Koru şeytanın şerrinden, Sana bağlıyız derinden, İlâhî âyetlerinden, Eksik etme Sen yâ Rabbim! Bilcümle şer düzenleri, Kahret Türk’ü üzenleri, Kubbelerden ezanları, Eksik etme Sen yâ Rabbim! […]

Continue reading »

DÜNYADAKİ CENNET

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com -Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hoca Efendi’nin; «Dünyadaki Cennet Huzurlu Aile Yuvası» adlı eserinden ilhamla…- «Sizi çift çift yarattık.» Buyurur yüce Hâlık. Kadın, erkek her biri, Diğeri için rızık. Nikâh; Rasûl sünneti, İnsanlığın ziyneti, Ailenin temeli, Âtînin selâmeti. Anne; şefkat pınarı, Fedâkârlık çınarı, Hayırlı nesillerin Mürebbîsi, mimarı. Baba; evin direği, Bir deryadır yüreği, Helâl için çalışır, […]

Continue reading »

VEDÂ

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Beni yalnız koyup vedâ ederken, Sensiz buralarda artık kalamam. Dağ gibi yüreği yakıp giderken, Acını dindiren derman bulamam. Neden gül cemâlin somurtup solmuş? Bakışın kararıp, gözlerin dolmuş, Niçin müşfik kalbin kaskatı olmuş? Şefkatinden başka bir şey dilemem. Varlığın dünyama en güzel ihsan, Seninle tam olur bendeki noksan, Hicranla yaşasam bile sen yoksan, Ömrümde […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com 19 Mayıs 2004, İstanbul Emr-i sultâna icâbet bende-i fermâna şart!.. Bıkmadan her dem nezâket eylemek kurbâna şart!.. Pîr-i aşkın rahlesinden geçti âşık n’eylesin?!. Şüphesiz kim ilm ü irfân câhil ü nâdâna şart!.. Derd-i aşkın lezzetinden mest oluptur âşıkân; Anladım ben şimdi derman âcilen Lokmân’a şart!.. Zülf-i cânan çıkmasın gönlünden aslā bir zaman; Genc-i […]

Continue reading »

HEP SEN VARSIN!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -CELİL (Halil GÖKKAYA)ya Nazîre- Âdem’den âleme… Hakk’ın İhsânında hep Sen varsın… Her şahâdetinde, halkın Îmânında hep Sen varsın… Şâhısın iki cihânın, Sen’de ahlâkı Kur’ân’ın… Ümmete Hak Teâlâ’nın Fermânında hep Sen varsın… O en güzel sîmâ Sen’de… Şefâat-i uzmâ Sen’de, Raûf, Rahîm, esmâ Sen’de… Kur’ân’ında hep Sen varsın… Baharlar, Sen’i fısıldar, Pınarlar, Sen’le şırıldar, […]

Continue reading »
1 2 3