Medine Eğitim Merkezi DÂRU’L-ES‘AD

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Her müslüman aynı zamanda mükellef/sorumlu bir insandır. Her sorumlu da, mes’ûliyetinin şuurunda hareket etmelidir. Yani her mükellef, mükellefiyetini yerine getirmekle de mükelleftir. Hazret-i Es‘ad bin Zürâre -radıyallâhu anh- başta olmak üzere, Medine’nin ilk müslümanları; İslâm’a büyük bir aşk ve şevkle sarılmışlardı. Bu arada işin ciddiyetini de daha ilk anlarda görmüşlerdi. Bunun için daha önce geçtiği […]

Continue reading »

HAZRET-İ ÖMERU’L-FÂRUK (R.A.)

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Kur’ân-ı Kerim… Cenâb-ı Allâh’ın kelâmı… Sözlerin en güzeli… Bu, öyle bir kitaptır ki, en güzel ve en doğru yolu o gösterir. Ona yöneleni hidâyete erdirir. Kin ve nefret dikenliğinden, sevgi ve muhabbet gülistanına yönelen öfkeli Ömer; bütün her şeyiyle Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- olma yolundaydı. Eniştesi ve kız kardeşinin evinde bir inkılâp yaşayan Mekke’nin yiğidi; […]

Continue reading »

BİRİNCİ HABEŞ HİCRETİ

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Sahâbe-i kiram; Allah ve Rasûlü aşkına, hiç durmadan çalışıyorlardı… Rasûlullah -aleyhisselâm-’ı büyük bir aşk ve şevk ile dinlemek ve O’nun Allah’tan getirdiklerini alıp hayata geçirmek… Sahâbîlerin çalışmaları ve hayat anlayışları buydu işte… Allah ve Rasûlü’nün emir ve yasaklarını en iyi bilen ve ona göre yaşayan bir canlardan birer can olma gayretindeydiler. Bunca hakaret ve sataşmalara […]

Continue reading »

HAZRET-İ TULEYB -6-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Hazret-i Tuleyb -radıyallâhu anh-; her geçen gün kendini daha iyi yetiştiriyor, sevgili annesi ile beraber sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Rasûlullah -aleyhisselâm-’dan duyup öğrendiklerini sevgili annesine de anlatarak sürdürdükleri bu çalışma ile evleri bir okul hâline gelmişti. Çok ciddî olumlu gelişmelerin yanında, çok vahim gelişmeler de oluyordu. Hazret-i Tuleyb’in şansından mıdır nedir, sürekli hareketli ortamlarda […]

Continue reading »

HAZRET-İ TULEYB -4-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Doğuşundan itibaren İslâm güneşi ile aydınlık ufuklara yürüyen Hazret-i Tuleyb -radıyallâhu anh-, sevgili annesi Hazret-i Ervâ’nın da müslüman olmasına vesile olmuştu. Dâru’l-Erkam’ın müdâvimlerinden biri olan Hazret-i Tuleyb -radıyallâhu anh-, orada görüp öğrendiklerini gelip evde sevgili annesine anlatıyordu. Yeni nâzil olan âyet ve sûreler, aynı gün Hazret-i Tuleyb ile Hazret-i Ervâ’nın ders ve sohbet konusu oluyordu. […]

Continue reading »

HAZRET-İ TULEYB -3-

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr İslâm ile şereflenen küçük sahâbîlerden Hazret-i Tuleyb -radıyallâhu anh-, sevgili annesinin de İslâm safların girmesi için çok gayret gösterdi. Birçok konuda olduğu gibi, bir anneye nasıl davranılacağı konusunda da çok güzel örnek olan Hazret-i Tuleyb; sevgili annesini hiç üzmemişti. Müslüman olması için gayret gösterirken asla haddi aşmamıştı. Sevgili annesini; üzmeden, kırmadan, kızdırıp incitmeden sürekli İslâm’a […]

Continue reading »