OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA İÇİNE GİRMESİ -2-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com OSMANLI’NIN SINIRLARININ GENİŞLEMESİNİN OLUŞTURDUĞU ZAAFLAR Osmanlı Devleti’nin kontrolü zor, tabiî sınırlara ulaşmış olması ve topraklarının aşırı genişlemesi de duraklamaya yol açan bir diğer faktördür. 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlılar batıda Balkanlar ve Tuna’ya kadar Orta Avrupa’yı ele geçirmiş bulunuyordu. Bu sınırlar Osmanlı Devleti’ni Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile sınır ülke hâline getirmişti. Artık bu yöne doğru […]

Continue reading »

AVRUPA REFORM HAREKETLERİ -3-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com JEAN CALVİN VE FRANSA’DA REFORM Luther’in Almanya’da başlattığı Protestanlık hareketinin bir benzeri, Fransa’da Jean Calvin tarafından ortaya kondu ve son derece etkili bir biçimde gelişti. Calvin (1509-1564) Fransa’da doğmuş ve hukuk öğrenimi görmüştü. 1553 yıllarında Protestan oldu ve Cenevre’ye kaçarak «Hıristiyan Dîni’nin Bağlayıcı İlkeleri» adlı eserini yayınladı. Reformcu olmakla beraber, oldukça bağnaz fikirler de taşıyordu. […]

Continue reading »

AVRUPA REFORM HAREKETLERİ -1-

YAZAR : Ahmed MERAL ahmedmeral61@gmail.com PROTESTANLIĞIN DOĞUŞU Reform; kelime anlamıyla; «bir şeyin aslını bozmadan onda yapılan değişiklikler» şeklinde tarif edilirse de ıstılahî olarak; 16. asırda Batı Avrupa hıristiyan dünyasında, Katolik Kilisesi’ne karşı gelişen başkaldırı hareketleri ve mezhebî mücadelelerin geneline verilen addır. Putperest Roma İmparatorluğu üzerinde gelişip serpilen Hıristiyanlık, Roma putperestliğini uzun ve çileli mücadeleler sonucunda alt etmeyi başarmış ve imparatorluk […]

Continue reading »

AVRUPA’NIN UYANIŞI ZENGİNLEŞME VE RÖNESANS

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com “İnsan isterse her şeyi yapabilir.” (Leon Batista Alberti) Coğrafî Keşifler sonrasında Avrupa; bir yandan sömürgecilik faaliyetleri ve ticaret yoluyla zenginleşirken bir yandan da güzel sanatlarda, mimarîde, edebiyatta ve bilimde yeni ve büyük açılımlar içine girdi. Orta Çağ düşüncesinden kesin çizgilerle ayrılan Hümanizma hareketlerinin etkisiyle, aklın ve bilimin öne çıkarılmaya başlandığı yeni bir döneme adım atıldı. […]

Continue reading »

KEŞİFLER VE SÖMÜRGECİLİK -1-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com İNGİLİZLERİN KANADA SAHİLLERİNE ÇIKMASI VE ORTA AMERİKA’YA YERLEŞMESİ Kolomb’un gezileri, yeterli zenginliği İspanya’ya taşıyamamış ancak girişimleri diğer denizcilere ve maceraperest kişilere örnek teşkil etmişti. Kolomb’un hemşerisi Cenovalı Giovanni Caboto bir denizci olarak kuzeyden Çin’e daha kolay ulaşılacağını düşünmekte ve bu yönde bir sefere çıkma arzusunu taşımaktaydı. Bu maksatla seferine destek olması için İngiltere’ye gitti ve […]

Continue reading »

YENİ DÜNYALARIN KEŞFİ -1-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Batı uygarlığı, İslâm medeniyetinin çocuğudur. (Fuat SEZGİN) COĞRAFÎ KEŞİFLER ÖNCESİ AVRUPA Coğrafî keşifler deyince, ilk akla gelen ülkeler; İspanya ve Portekiz’dir. Gerçekten de İspanya ve Portekiz; başta Amerika olmak üzere yeni kıtaların keşfi, İnka ve Maya gibi eski medeniyetlerin ortadan kaldırılması, sömürgecilik faaliyetlerinin hız kazanması ve köle ticaretinin yaygınlaşması gibi muazzam gelişmelerde ve dünya çapındaki […]

Continue reading »
1 2