181. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Şu dünyada en mukaddes varlığımız, annelerimiz. Sadece bizi dünyaya getirmeleri dahî yeter. Ancak; onlar bununla kalmaz, en ulvî fedâkârlıkları yaparlar evlâtları için, en samimî duâları ederler. Görünmez kahraman tabiri, en ziyade annelere yakışır. Yiğit beylerinin de, aslan evlâtlarının da arkasındaki görünmez kahraman. Bu görünmezlik, bir kusur değil, bilâkis bir tercihtir anneler için. Hiçlik ve tevâzu terbiyesinin, iffet ve […]

Continue reading »

Toplumdaki Kadın ve Erkek Münasebetlerinde ŞER‘Î ve FITRÎ GERÇEKLER

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kadın ve aile gibi en mahrem, en şahsî, en hususî sahalarımıza belki en son geldi, ama geldi. Artık medeniyet farkının dayattığı zıtlıklar, ailenin kapısına dayandı. İki medeniyet arasındaki bakış açısı farklarını ortaya koymazsak, meseleyi boş yere pratik hayattaki yansımalarıyla tartışmak zorunda kalıyoruz.1 Hayattaki tezâhürler ise, arkasındaki felsefeyi de bir şekilde sürükleyip ulaştığı her yere bulaştırıyor.2 Mehmed […]

Continue reading »

BİR BAŞKADIR BİZİM ANALARIMIZ

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Mart ayı itibarıyla «Kadınlar Günü» diye basın-yayın organları ve medya unsurları âdeta toplumu bir yaylım ateşine tutarcasına; kadınları, kendi yakıştırdıkları çizgiye getirmek için akla ziyan etkinliklere imza atıyorlar. Kadınlar da ne yazık ki böylesi bir tuzağa düşerek sanıyorlar ki, hakikî mânâda kadın hakları savunuluyor. Hâlbuki sözüm ona(!) ortaya konan iddiaların; kadınları düşünmek değil bilâkis düşürmek olduğunu, […]

Continue reading »

BİR EV, BİR ÜMMET ve BİR DÂVÂ, KADINLARIN OMUZLARINDA YÜKSELİR

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com “–Yaşadığımız çağda, en fazla sömürülen ve sû-i istimal edilen nedir?” diye bir soru sorulsa; sayılacak maddelerin en başında; “–Kadın…” diye cevap vermenin uygun olduğunu düşünüyorum. Zira kadın; fıtrat îcâbı olması gereken yerden alınmış, üzerindeki koruma kalkanı kaldırılmış, ona ulaşabilmenin her yolu kolaylaştırılmış ve neticede bir metâ hâline getirilmiştir. Modern(!) çağda kadın; ucuz iş gücü olarak emeği, nefsî […]

Continue reading »

MODERN İNSAN NEREYE?

H. Kübra ERGİNhkubraergin@hotmail.com Allah Teâlâ âyet-i kerîmede, evlilikteki ihtiyaçtan bahsederken; çok zarif bir benzetme yaparak; “…Onlar sizin için libas (giyecek, elbisedir), siz onlar için elbisesiniz…” (el-Bakara, 187) buyurmuş. Neden libas; yani giyilen, örtünülen eşyaların umumî ismi olan bu kelime seçilmiş? Pek çok mânâ gizlidir hiç şüphesiz, ama bir mânâsı da şu olsa gerek; çünkü giyinmek insana mahsus bir ihtiyaçtır. İnsan […]

Continue reading »

ÇİĞNETMEDİ NÂMÛSUNU ÇİĞNETMEYECEK!

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Asırlar önce… Müslüman olan kabîleler, Hazret-i Peygamber’e gelmişler ve kendilerini eğitecek rehberler istemişlerdi. Hazret-i Peygamber de onlara Âsım bin Sâbit -radıyallâhu anh-’ın başkanlığında on kişilik bir heyet gönderdi. Bu mukaddes vazifeyle; O heyet, ellerinde yüce bir emânet, yola çıktı. Neydi o emânet? Mukaddesattı, nâmustu. O emânet, bayraktı. O emânet vatandı. O emânet, ezandı. O emânet, […]

Continue reading »

KÂRIN ORTAKLARI

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Esmâ bint-i Yezîd -radıyallâhu anhâ-, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e bey‘at eden hanım sahâbelerdendir. Lâkabı «Hatîbetü’n-nisâ: Kadınların hatibi» idi. Bu lâkap ona ashâb-ı kiram tarafından kadınları temsilen Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e gelerek muhtelif sorular sorması dolayısıyla verilmiştir. Esmâ -radıyallâhu anhâ- Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’den seksen bir hadis rivâyet etti. Firâsetiyle […]

Continue reading »

FEMİNİZM: FITRATI İNKÂR

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Gördüğünüz gibi, reklâmda şu cümle yazılı: “İşinden evine dönen kadını, eşi bebeğiyle karşılar.” Reklâm Verenler Derneği de, toplumsal cinsiyet eşitliği cinnetine kapılmış ve furyasına katılmış da reklâmlarda kadınların «evde» gösteriliyor olmasını bu şekilde protesto etmiş. Seride diğer reklâmlar da şöyle: “Bir kadın arazi aracıyla, geçilmez denen yerlerden geçer.” “Bir erkek inatçı lekelerin hakkından gelir.” Bugüne kadar […]

Continue reading »

TERCİHİMİZ HANGİSİ?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Duyunca inanmakta güçlük çektiğimiz vak‘alar arttı. Hepimiz olabilirliğini katiyen kabul etmediğimiz çeşitli vaziyetlerden muzdaribiz. Akılları dumûra uğratan, vicdanları hissizleştiren, kalpleri taşlaştıran fikir ve felsefeler her yerde rahatlıkla cirit atıyor. Hindistan’da yirmi yedi yaşında biri çıkıyor: “–Rızâmı almadan beni dünyaya getirdiler.” suçlamasıyla kendi öz anne ve babasına dâvâ açıyor. Düştüğü isyan çukurunda debelenip duruyor. Onu her şeyden […]

Continue reading »

SÂLİH PEYGAMBER’İN DEVESİNİ BİZ DE KESTİK…

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Gençlerle yaptığımız İstanbul gezilerinden çok güzel hikâyeler çıkıyor. Gençlerimiz İstanbul’a sahip çıktıkça, inşâallah bu tarihî eserler daha nice yıllar ayakta kalır. İstanbul’u seven meraklı gençlerimizle Karaköy-Tophane-Fındıklı bölgesini gezerken lise son sınıf öğrencisi bir genç, heyecanlı heyecanlı yanıma gelerek şunları söyledi: “–Hocam! Siz hep diyorsunuz ya; Osmanlı medeniyeti aynı zamanda vakıf medeniyeti idi. Sadece İstanbul’da o dönemde yirmi […]

Continue reading »
1 2 3 80