BÜYÜK AYASOFYA CÂMİİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -Bu mübârek câmî, bir müjde-i Peygamber olan feth-i mübinle muammer olduğu için ebced değeri Muhammed lâfzına tekabül eden 92 beyit- Mehmed, o asil şanlı yiğit, yirmi birinde, İstanbul’a şahlandı, yürek feth-i mübinde. Her hâli dehâ, müjde-i Peygamber’e kurban, İmkânsızı destâna dönüştürdü o sultan! Surlar deviren böyle yiğit görmedi târih, «–Gördük» dediler: «İşte fetih, işte bu Fâtih!» […]

Continue reading »

BU SALGINI KALDIR ALLÂH’IM!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şâfiî âlimi Takiyyuddin es-Sübkî, 21 Nisan 1284’te Mısır’ın Sübkü’l-abîd köyünde doğdu. İlk eğitimini köyünde babasından aldı. Daha sonra Kahire’ye giderek aklî ve naklî ilimler öğrenmeye devam etti. Mısır’da Şâfîi mezhebinin otoritesi hâline geldi. Daha sonra Şam’da kādılkudâtlık, meşîhatlık ve müderrislik yaptı. Tevessül ve istigâseyi kabul etmeyen İbn-i Teymiyye’ye şu cevabı verdi; “–Heyhat! Mescid-i Nebî ziyaret edilir […]

Continue reading »

TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Tarih boyunca insanlık, gerek iyi gerek kötü birçok mühim hâdiseye defalarca şahitlik etmiştir. Savaşlar, göçler, keşifler, îcatlar, fetihler ve ihtilâller… Bir de dünya üzerinde dönem dönem sürekli gündeme gelen salgınlar… Adları, çeşitleri, tarihleri, faydaları/zararları farklı olsa da hepsi ortak bir özelliğe sahip. Şöyle ki, hepsinin de meydana gelmesiyle insanların günlük hayatlarındaki düzenlerinde çeşitli değişiklikler gerçekleşmiş. İntibak […]

Continue reading »

ŞEHR-İ RAMAZAN ve KORONA

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com Dünya çapındaki salgın devam ederken Ramazân-ı şerîfe kavuşmuş olmanın hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Bu mübârek ay yaklaşırken birçok kimsede; “Oruç acaba vücut direncini düşürür de bu hastalığa daha kolay yakalanır mıyım? Oruçları ertelesek mi?” gibi vesveselerin yayıldığına üzülerek şâhit olduk, oluyoruz. Hâlbuki oruç sağlıklı bir insanın mukavemetini düşürmez, bilâkis artırır. Tıbbî araştırmaların […]

Continue reading »

DİBEK TAŞINDA DÖVÜLEN NE?

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Kaç gündür canı sıkkındı; şöyle sessiz, sakin bir yere gidip bayram tatilini öyle değerlendirmeyi düşündü. Şehirden, yakınlarından kaçmak istiyordu. Kafasının içi o kadar doluydu ki; eşine, çocuklarına, işine derken herkese yetişmeye çalışıyor ama kendisine zaman ayıramıyordu. Üstelik hiç kimse de memnun olmuyor, hep daha fazlasını istiyorlardı. Arabaya bindi ve tek başına şehrin dışına doğru sürdü arabayı. Nereye […]

Continue reading »

N’OLDU BU GÖNLÜM?

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com “Gönül olmasa göz işe yaramaz.” der Kutadgu Bilig. Bu dünyadan, varlık denizinde, fânî varlığını yok eden, gül yaprağı misali râyihalar sunan güzeller geçmiş. Kıtaları bir uçtan bir uca kateden kuşlar misali geçiyoruz dünyadan. Lâkin varlığı eritmek, maksûda ulaşmak kolay olmasa gerek. N’oldu bu gönlüm, n’oldu bu gönlüm? Derd u gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu […]

Continue reading »

GÜNAHIN KALPTE KÖKLEŞMESİ!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com İnsanın yeryüzündeki âhiret yolculuğu devam ederken, bir yandan ömür takvimindeki yapraklar birer birer düşmekte ve bu yapraklar hızla azalmakta; diğer yandan da arzuları, hevesleri, hayalleri ve yarınlardan beklentileri artmaktadır. Bu hayaller ve beklentiler, insanların daha çok hırslanmalarına ve dünyaya daha çok sarılmalarına sebep olmaktadır. Kış mevsimi yaklaştıkça ağaçlar, yavaş yavaş yapraklarını dökmeye başlarlar. Baharda âdeta yeniden doğmak, […]

Continue reading »

ŞİFÂ-RAHMET

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Semâlardan bütün dünyâya Kur’ân’dır şifâ-rahmet, Hayât iksîrimizdir, derde dermandır şifâ-rahmet. Bırakmaz hastalıklar boş, sen iç Kur’ân’ı candan coş, Kapanmaz Arş’a yollar, koş; Hudâ’dandır şifâ-rahmet. Hatâ şey, onda hiç yoktur; sapıtmış kalp için oktur, Yaşarsan, müjdeler çoktur; özel candır şifâ-rahmet. Sabırdır, çâredir, haktır, selâmettir, hep âyettir, Bırakmaz yerde ey kul, gökten ihsandır şifâ-rahmet. Hidâyettir, dirâyettir, inâyettir, şefâat […]

Continue reading »

HASLETİN VEFÂ OLACAK…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yığınla mikrobu, mağlûb edip de âfiyetin, Yığınla salgını, püskürtecek mukāvemetin. Yığınla hastaya, Lokman yönün, şifâ olacak, Tabipliğin, hünerin, hasletin vefâ olacak. vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Continue reading »

EVDEYKEN…

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Neymiş evde sıkılmak? Bunu fırsat sayalım… Neler var yapılacak, Bir bir sıralayalım… Okunmamış kitap çok, Kazâsı olmayan yok, Üç aylarda sevap çok; Seccâdeyi yayalım… Çocuklar sohbete aç, Haydi Mesnevî’yi aç, İrfandır, derde ilâç; Gönülleri yuyalım… Bahane eskidendi, Mazeretler tükendi, Güzel her şeye haydi; Kapı aralayalım… Kapalı dursun TV, Açarsan koy rezerve, Şerler girmesin eve; Güzel sesler […]

Continue reading »
1 2 3 88