O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ne Öğretti, Ne Hâsıl Etti ? -3

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi GÜZEL AHLÂKI ÖĞRETTİ Rasûlullah Efendimiz; “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” buyurmuşlardır. (Muvattâ, Hüsnü’l-Hulk, 8) Cenâb-ı Hak, Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e kırk sene yüksek ahlâkı tahsil ettirdi. Efendimiz de, ilâhî terbiye ve sıyânet altında muhteşem bir ahlâk yaşadı ve sergiledi. Kırkıncı sene, o yüksek ahlâkın üzerine; اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ […]

İbâdullâhı İstihkar. Gıybet: Kardeşin Haysiyetine Hıyânet

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi LİSÂNIN ÂFETİ Bâtınî haramlardan biri de, bir kişinin mü’min kardeşinin gıyâbında, onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmasıdır. Mü’min, güvenilir insandır. Hadîs-i şerîfin tarifiyle; «elinden ve dilinden müslümanların selâmette olduğu» emniyet insanıdır. (Buhârî, Îmân, 4-5) Dolayısıyla gıybet, bir müslümanın lisânına asla yakışmaz. Gıybet, kalpteki en zehirli hastalıkların en çirkin tezâhürlerindendir. Şöyle ki; Gıybet; kişinin kendisini üstün gördüğünün, […]

Aile Sırrı

YAZAR : Sami GÖKSÜN İslâm’da önem ve özenle korunması istenen beş esastan biri de; neslin ve aile hayatının korunmasıdır. Toplum hayatının en küçük birimi ve temel taşı ailedir. Canlılarda hücre neyse cemiyet için de aile odur. İslâm aile hayatının korunmasına ve yeni neslin yetiştirilmesine büyük önem vermiştir. Bu sebeple yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’inde; “Ey îmân edenler! Kendinizi, ailenizi, çoluk çocuğunuzu […]

Allah’tan Kullarına Sorular! -3-

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI DAHA GÜZEL HÜKMEDEN KİM VAR? CEVAPSIZ SUALLER İlzâm edici, yani muhatabı susturan, çaresiz bırakan sualleri; peygamberler de kavimlerine tevcih etmişlerdir. Bu sualler, muhatapların iç dünyasında titreşimler meydana getirir. Kimisi inadına devam eder, kimisi boynunu büküp hakikati kabul eder. Putlara tapanlara sualler: “O vakit (İbrahim -aleyhisselâm-) babasına ve kavmine şöyle demişti: «–Siz nelere tapıyorsunuz?» «Allah’tan başka […]

İKİ UÇLU BIÇAK

YAZAR : Halil KAŞIKÇI «Yüzakı Mecmûamız»ın Ocak 2018 sayısında, Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi’nin yazısındaki şu satırlar, fakiri geçmişe aldı götürdü: “Muhabbetullah, mârifetullah, ihlâs ve takvâ ile kalben seviye kat etmemiş ve Hakk’ı bilmeyen nâdan bir insan, -ne kadar bilgili olursa olsun- ham kalmaya mahkûmdur. O, bu hamlığıyla ilim tahsil edip, meselâ bir doktor olsa; insanlara şifâ tevzî edeceği yerde, […]

«ALLÂHÜMMEŞFİ KALBEHÛ, VEŞFİ SEKAMEHÛ!»*

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr   Bir süredir yaptığım çalışmalar sebebiyle düzenli olarak uğradığım Hacı Selim Ağa Kütüphânesinin önündeki tahta sıraya oturmuş; güneşten istifade ederken, Osmanlı dönemindeki deniz haritalarını inceleyen emekli deniz albayı Senai Bey göründü ki uzun zamandır ortalarda yoktu: –Hayırdır Senai Bey, ne zamandır sizleri göremiyoruz… –Sormayın mîrim Avrupa’daydım, dünürüm önemli bir ameliyat geçirmiş de hanımla […]

Yeni Mevlid
KELİME-İ ŞAHÂDET AŞKI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) EÛZÜ – BESMELEYLE İşte ey kul, yol bu, Allah’tan sana, Sen sığın şeytandan Allâh aşkına. Tertemiz et, her günahtan kalbini, İç ve dıştan, eyle hoşnut Rabbini! Âhiretten önce, sen kimsin, tanı, Zehri şerbet sanma, fark et şeytanı. Ey beşer, Allah’tır Allah, biz kuluz, Yardım O’ndan, rahmet O’ndan, ey susuz! Lâle söyler, gonca söyler, söz […]

VÂV…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Hîçe vâkıf vâhidiyyettir şu vâv… Vezn-i mevcud vâcidiyyettir şu vâv… «Semme vechullah» vaziyyettir şu vâv… Mâsivâ evsâfa veyl olmuş iner, «Hû»ya peyrev, «mîm»e zeyl olmuş döner, Vehme kesret, fehme vahdettir şu vâv… Vâridattır, vird-i Mevlâ’dır o hû, Evliyâdan vecd-i vâlâdır o hû, Vâh-ı evvahtan velâyettir şu vâv… Ey vezir, vâlî, vasî, vâris, vekil! Âh-ı […]

NİFAK DERDİ

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Derdin en yamanı nifak derdidir, Üç günlük dünyaya kanar münafık. Karanlık sînesi maraz yurdudur, Gaflet ile göçer konar münafık. «İnandım!» der ama inanmamıştır, Küfür körlüğünden uyanmamıştır, Allâh’a gönülden bağlanmamıştır; Hakkı aldatmayı dener münafık. Ehl-i îman hariç, dosttur herkese, Kulağın, kuşkuyla verir her sese, Sermayesi şüphe, yeis, vesvese; Bâtıl fikirlerle bunar münafık, Meçhuldür bilinmez kiminle […]

156. Sayı Takdim

  Kıymetli Okuyucularımız, İslâmî Eserler İSTİKBÂLE GİDEN MEKTUPLAR… Mektubun muhtevâsı nedir? Hazret-i Peygamber’in gönderdiği mübârek mektuplar gibi, îman, hidâyet, ibâdet, güzel ahlâk, adâlet, fazilet… Bizim mektuplarımız bunlarla dolu olmalı zira; Her medeniyet, kendi insan tipini inşâ eder. Bizim medeniyetimiz, âbide şahsiyetlerimiz ve eserlerimiz ile bir insanlık medeniyetidir. Mektubun zarfı, pulu, şekli, estetiği: Lisan, edebiyat, kültür, sanat, hikâye, şiir, üslûp, tasarım […]

1 2 3 95