ALLÂH’A DAYANIP ŞEVKLE ÇALIŞACAĞIZ

YAZAR : Aydın TALAY aydintalay@gmail. com Bizlere İslâm’ı bahşederek müslüman ana-babadan meydana getiren ve büyük bir şeref taşıyan, orta yolu bahşeden Rabbimiz’e sonsuz hamd ü senâlar olsun. Dünyanın en büyük nimeti olan Müslümanlığı doğru anlamayı ve yaşamayı Mevlâ cümlemize lutfetsin. Gerçekten değerlerin altüst edilmeye çalışıldığı, dünyevî hastalıklardan olan menfaat, mevkî, makam, mal ve para sarhoşluğunun kasıp kavurduğu bir ortamda İslâm’ı […]

Continue reading »

MES’ÛLİYET

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com “Herkes, çoban; sürüsünden, Mes’uldür!” sakın unutma! Geleceği inşa eden, Nesildir sakın unutma! Makam, mevki hepsi yalan, Bir yel eser, olur talan, Ektiğiyle bâkî kalan, Asildir sakın unutma! Mürşidin ne yaptığına, Kalbe nasıl aktığına, Bakmak, onun baktığına, Asıldır sakın unutma! Gül kokar güle takılan, Kâmil yetişir bakılan, Tilâveti makbul kılan, Usuldür sakın unutma! Gençleri melûl […]

Continue reading »