SEN’İN İLE GELDİM SANA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Seyrimde mi kader, kazam?
Sen’in ile geldim Sana!..
Zikre dalmış her bir âzâm;
Sen’in ile geldim Sana!..

Ne ilmim var, ne irfânım;
Aşkın ile yandı cânım!..
Sen’siz değil bu devrânım;
Sen’in ile geldim Sana!..

Tâ Elest’ten gelir adım;
«Belâ!» diyen, bu hoş tadım!..
Dile geldi, son murâdım;
Sen’in ile geldim Sana!..

Kor yüreği sardı «Nûr»un;
«Tevhid» söyler her düstûrun!..
Duy sesini bu Mansûr’un;
Sen’in ile geldim Sana!..

Sana ayân, bu vecd hâlim;
Arş’ı tutan, can icmâlim!..
Yükümde mi, son visâlim?
Sen’in ile geldim Sana!..

Menzil verdin yakın, uzak;
Yol bendedir, bende durak!..
«Basîr» Sen’sin, Sen a «Rezzâk»;
Sen’in ile geldim Sana!..

13 Şubat 2022, Ankara