«BENİ», HAKK’A DAVET EDER!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Aşkla çarpan bu kor yürek; «Beni», Hakk’a davet eder!.. Bir cezbede, her bir felek; «Beni», Hakk’a davet eder!.. Vahyin nûru, doğdu câna; Bir can gerek, bu fermâna!.. Tut elinden, sor zamana; «Beni», Hakk’a davet eder!.. Gönül; oku, her bir âyet; «Seni» söyler, sende hikmet!.. Kesretteki gizli vahdet; «Beni», Hakk’a davet eder!.. Gör, ne hâle döndü ömrüm? […]

Continue reading »

YEK NAZAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Gönle Mevlâ kaleminden çekilen nur bu nakış, Kaleminden akar âteş, sır olur harlı yakış, Çekilen nur, sır olur, sürme olur nurlu bakış, Bu nakış, harlı yakış, nurlu bakış, Hakk’a akış… vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Continue reading »

NUR PERDESİ

FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Yâ ilâhî; evvelsin âhir, zâhir ve bâtın, Zerresi Sen’siz değil, bu sonsuz kâinâtın. Baştanbaşa âlemde, sıfatın eder devran, «Ol!» emrinin eseri, devreden kevn ü mekân. Müsebbiptir sebepte, zâhir olan sûretler, Dalga çok deniz birdir, libas giymiş sîretler. Dalgalar göz boyası, gölgeler yol Zâtına, Zâhir oldun bâtından ayna kâinâtına. Hallac hakikatini, bu aynada seyretti, Îmân-ı kâmil denen, […]

Continue reading »

YOK

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com İnsan hüzün çağında, Mutluluk yok, huzur yok. Gönül şerrin ağında, Yüzde bir damla nur yok. Aza kanaat etmez, Dünyayı versen yetmez… Bahâneler hiç bitmez, Şikâyet çok, şükür yok. Düşünmez ki yarını, Kâr sayar zararını, Günah sokaklarını, Terk eden muhâcir yok. Hayat yoldaşı gurur, O az ilmiyle mağrur, Gece-gündüz konuşur, Yaradan’ı zikir yok. Suda balık misâli, […]

Continue reading »

ÇÖLE İNEN NUR

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Rûhum Sana âşık, Sana hayrandır Efendim! Bir ben değil âlem, Sana hayrandır Efendim! (Ali Ulvi KURUCU) Bizleri Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- gibi yaratılmışların en şereflisine ümmet olma lutfuna erdiren Rabbü’l-Âlemin’e sonsuz hamd ü senâlar olsun… Ümmeti olmakla şeref ve izzet duyduğumuz biricik sevgilimiz, Gönüller Sultanı Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi […]

Continue reading »

«ÜMMETİMİN HÂLİ NASIL?»

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Heyecan başladı her çölde ve her ırmakta, O’na çevrildi bütün gözler o an bakmakta, Daha dünyâya adım attığı gün kundakta; Müjde vaktiydi, fakat dert ile ağlattı fasıl, Yaş döküp sordu Nebî: «Ümmetimin hâli nasıl?» Madde-mânâ, iki âlemde o Nûr’un söğüdü, Ne kadar yaksa cefâ, Hakk’a vefâkâr büyüdü, Bir yetimken, vararak kırka ayın on dördü; […]

Continue reading »

AŞK

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Kurbân olarak can verebilmektir aşk, Cân Ahmed’e illâ erebilmektir aşk… Nûr oldu güneş, ay, O’na baktıkça gönül, İllâ O’nu, illâ görebilmektir aşk!.. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

Continue reading »

KÖRDÜĞÜM GİBİ!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Seveceksen eğer kördüğüm gibi, Hicran yumağına sar beni beni… Bir nur ki pervâne kıldı garibi, Gül olup açar mı yâr beni beni?.. Aşkın yellerinde harman ettiler, Dertleri gönlüme derman ettiler, «Gurbette gez!» diye ferman ettiler, Ey yollar sılaya var beni beni… İçimde duygular çağlayıp durur, Geceler gizlice ağlayıp durur, Hasret yüreğimi dağlayıp durur, Mor dağlara […]

Continue reading »

KADİR GECESİ’NDE

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN yasartaskesen_50@hotmail.com Rahmet deryâsına battım, Yundum Kadir Gecesi’nde. Secdeyi hayli uzattım, Yandım Kadir Gecesi’nde. Ey insan Hâlik’ı birle! Zarar edersin kibirle, Rahmân’ı kalbî zikirle, Andım Kadir Gecesi’nde. Selâm ettim feleklere, Nur kokulu dileklere, Yüreğimi meleklere, Sundum Kadir Gecesi’nde. Rahmân’ın kudret eline, Gecelerin özeline, Rahmetin en güzeline, Bandım Kadir Gecesi’nde. Dilim kalmadı duâdan, Gözler kamaştı şuâdan, Bin bir […]

Continue reading »

Mîrac Kıt‘aları

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dâvâya Döndü Zannetme Sidre’den yine dünyâya döndü O… Dünyâ-yı dûna dönmedi, dâvâya döndü O… Bir lâhza gayra bakmadı, Mevlâ gören gözü… Bir zerre ayrı düşmedi, Mevlâ’ya yâr özü… vezni: mef‘ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün Yükselmeye Bak!.. Toprağın bağrı değildir ki değişmez kaderin… Yere saplanma ey insan, göğe yükselmeye bak!.. Ya letâfetle göğünsün, […]

Continue reading »
1 2