ZİKREYLEYEN HER ÂZAMDA, VAHDETİM «SEN’İ» SÖYLER!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Yâ Rab; yakın Sen’sin câna, candadır bu iştiyak; Aşkla çarpan yüreğimde, hasretim «Sen’i» söyler!.. Kavlimiz var; derin, duru, nefes kadar sımsıcak; «Belâ!..» dedim; her tebliğim, davetim «Sen’i» söyler!.. Sen yoğurdun, şekil verdin, dile geldi toprağım; Gören gözüm, nasıl görür?.. Nasıl duyar kulağım?.. Kerem eyle, aşkla yanar «gönül» denen ocağım; Her an hâlden hâle giren, sûretim «Sen’i» söyler!.. […]

Continue reading »

ÜRYÂNA BÖYLE!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Yâ Rab; bir aşk verdin, ben beni bildim; Eğildim «hak» diyen, Kur’ân’a böyle!.. Her lâhza sınandım, her nefes doldum; Dil oldum idrâke, iz‘âna böyle!.. Efkârım hâl oldu, inceden ince; Vahiyle can buldum, ölmeden önce!.. Çırpınan yüreğim her gün, her gece; «Tevhîdi» söylüyor, zamâna böyle!.. A «Kerîm»; kerem kıl, durulsun özüm; Huzûra gelmeye, ak olsun yüzüm!.. Bir […]

Continue reading »