«ONLARIN ÂLEMİNDE!»

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com

Hak aşkıyla mey içilir,
Dost, onların âleminde.
Hâlden hâllere geçilir,
Dost, onların âleminde.

Geceleri güneş doğar,
Seherlerde nurlar yağar,
Bir ömür, bir âna sığar;
Dost, onların âleminde.

Gözler, her zaman yaşlıdır,
Gülüşte hüzün saklıdır,
Hüzünde sevinç saklıdır;
Dost, onların âleminde.

Halk içinde hak bulunur,
«Fenâfillâh»a varılır,
Yâ-Sîn sırrına erilir;
Dost, onların âleminde.

Belâ ve cefâ bal gelir,
Dikenler bile gül gelir,
Onsuz her ânı zül gelir;
Dost, onların âleminde.

Gönül gözüyle görülür,
Nefislere gem vurulur,
Şeytanın beli kırılır;
Dost, onların âleminde.

Hakk’ın ismi zikredilir,
Şükretmeye şükredilir,
Yüce Mevlâ’m fikredilir;
Dost, onların âleminde,

Seherde ballar süzülür,
Yakîn safına yazılır,
Mekânlar tayy-i gezilir;
Dost, onların âleminde.

Vefâ makamında yürür,
Safâ makamında yürür,
Fenâ makamında yürür;
Dost, onların âleminde.