ŞİİRDE BÜTÜNLÜK ve NAZIM ŞEKİLLERİ

Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Klâsik şiirimizde; murabbâ, müstezad, şarkı, rubâî, tuyuğ vb. birçok nazım şekli vardır. Ancak en yaygın kullanılan nazım şekilleri, beyitlerle tanzim edilen kasîde ve özellikle de gazeldir. Bu manzûmelerde beyit kendi başına müstakil bir bütün olup, aynı şiir içindeki diğer beyitlerle mânâca bir irtibat içinde olması ve bütünlük oluşturması aranmaz. Beyitleri birbiriyle irtibatlı olan yek-âhenk ve […]

BAYRAM VAR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Üzüntü çok, neşe az, hangi seste bayram var? Hayatta sancı kadar, deste deste bayram var! Keder de müjde de hak, hepsi aynı harmanda, Bu çağda başka değil her abeste bayram var! Buluşmadıkça beşer gökyüzüyle her yerde, Kabirde hiç diyemez dar kafeste bayram var! Dönüştü mâteme ah, kaç diyârı, İslâm’ın, Sanar ki çalgıcılar, beste beste bayram var! […]

SON NEFES SEN’SİZ BIRAKMA!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yâ Rasûlâllâh, akıl mecnun, gönül Leylâ-yı aşk, Hakk’ı görmüştür görenler, Sen’dedir illâ-yı aşk, Çünkü Kur’an’dır Efendim, ettiğin imlâ-yı aşk; Etme Sen’siz son nefes hicrette Allâh aşkına! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

«BİR OSMANLI MÜNEVVERİ GÖÇTÜ UKBÂYA…»

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Üstad Kadir MISIROĞLU’nun Vefatına Tarih- Kadir Gecesi bir yiğit geldi dünyâya, Adadı ömrü, çiğnenen hakkı ihyâya… Yazdı, anlattı, haykırdı, yasak gerçeği, Sebil eyledi, hayatı yüce dâvâya… Sahip çıktı ecdâdına, hakkı söyledi, Sahip çıktı has Türkçeye, hak elif-bâya… Hapis, gurbet, küfür, alay… Çektiği çile, Yetmiş kitap yazdıysa da sığmaz imlâya… Onu deli zannedenler belki de haklı, Ondaki […]

ANAM

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Başımda tacım anam, Sevgine açım anam, Dünyada her derdime; Sensin ilâcım anam. Olsam cihana sultan, Giysem altından kaftan, Sensin bana tek vatan; Sana muhtacım anam. Sensin elim, ayağım, Gül derdiğim tek bağım, Evim, barkım, ocağım; Sensin mîrâcım anam. 10 Mayıs 2015, Girne

SÜKÛTUN OLSUN ZEHEB

  كلامڭ فضە ایسە سكوتڭ اولسون ذهب اهل كمال ، كمالاتی صوصمقلە بولدیلر هب Kelâmın fıdda ise sükûtun olsun zeheb, Ehl-i kemal, kemâlâtı susmakla buldular hep… Fıdda: Gümüş   Sükût: Susma   Zehep: Altın   Kemâl: Olgunluk

BİR ULVÎ VEDÂ

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Yine arzda tufan var, temelden sallanıyor. Yalnız milletim değil, gökler bile ağlıyor. Mehmetlerim düştükçe gazâ meydanlarında; Bayrağım göğe ağıp, toprağım nurlanıyor. Şehidler omuzlarda cennete yollanıyor. Yine kör, sağır dünya, bunu normal sanıyor. Yine nice ocaklar, kor ateşle yanıyor; Bir hilâl parıldıyor temiz alınlarında. Arş’ta melekler bile geleni kıskanıyor. Şehidler omuzlarda cennete yollanıyor. Yine zâlim tiranlar, […]

SEVİP, SEVİLELİM

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Büyük, küçük paylaşarak sevgiyi, Mutluluğun kollarına girelim, Her şey aşkla güzel, sevgiyle iyi; Sevip, sevilelim, sevindirelim… Oruç şifâ bedenlere, özlere, Zekât kalkan yangınlara, közlere, Ramazanlar büyük fırsat bizlere; Sevip, sevilelim, sevindirelim… Rabbimizin rızâsına ererek, Yakınları, yoksulları görerek, Nefse değil, Hakk’a kulak vererek; Sevip, sevilelim, sevindirelim… İnfâk etmek, bir bereket ömürde, İflâh olmaz buluşanlar kibirde! Son […]

LİDERLER İSLÂM’A KOŞUYOR -2-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Medine’nin meşhur liderlerinden biri olan Sa‘d bin Muâz; Mekke’den gelip, burada oldukça düşündürücü faaliyetler yapan Mus‘ab bin Umeyr’in her hareketini takip ediyordu. Abdüleşheloğulları bahçesine kadar gelip; -tabiri yerindeyse- burnunun dibine kadar sokularak, burada da faaliyetler yapmaya başlamıştı. İşte bu yeni oluşumu bozup dağıtması için, Üseyd bin Hudayr’ı üzerlerine gönderip, ardından da öfke ile bakmaya başladı. Es‘ad bin […]

RAMAZAN’DA KULLUĞA ERİŞELİM

Halil KAŞIKÇI Hamdlerin en samimîsi, en muhabbetlisi, yürekten gelen, burnumuzu sızlatanı dahî, bizi insan olarak yaratan Allah Teâlâ’ya karşı yetersiz ve kifâyetsizdir. Dünyaya gelen bir insan için en büyük rütbe, kulluk rütbesidir. Yaratanımıza, kendimizi bu dünyadaki hayatımız ve ibâdetimiz ile «kul» olarak kabul ettirebilirsek ne mutlu bize!.. Allah -celle celâlühû- kulunu seviyor, onun için atamız Âdem -aleyhisselâm-’ı cennette yarattı ve […]

1 2 3 76