181. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Şu dünyada en mukaddes varlığımız, annelerimiz. Sadece bizi dünyaya getirmeleri dahî yeter. Ancak; onlar bununla kalmaz, en ulvî fedâkârlıkları yaparlar evlâtları için, en samimî duâları ederler. Görünmez kahraman tabiri, en ziyade annelere yakışır. Yiğit beylerinin de, aslan evlâtlarının da arkasındaki görünmez kahraman. Bu görünmezlik, bir kusur değil, bilâkis bir tercihtir anneler için. Hiçlik ve tevâzu terbiyesinin, iffet ve […]

Continue reading »

Toplumdaki Kadın ve Erkek Münasebetlerinde ŞER‘Î ve FITRÎ GERÇEKLER

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kadın ve aile gibi en mahrem, en şahsî, en hususî sahalarımıza belki en son geldi, ama geldi. Artık medeniyet farkının dayattığı zıtlıklar, ailenin kapısına dayandı. İki medeniyet arasındaki bakış açısı farklarını ortaya koymazsak, meseleyi boş yere pratik hayattaki yansımalarıyla tartışmak zorunda kalıyoruz.1 Hayattaki tezâhürler ise, arkasındaki felsefeyi de bir şekilde sürükleyip ulaştığı her yere bulaştırıyor.2 Mehmed […]

Continue reading »

BİR EV, BİR ÜMMET ve BİR DÂVÂ, KADINLARIN OMUZLARINDA YÜKSELİR

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com “–Yaşadığımız çağda, en fazla sömürülen ve sû-i istimal edilen nedir?” diye bir soru sorulsa; sayılacak maddelerin en başında; “–Kadın…” diye cevap vermenin uygun olduğunu düşünüyorum. Zira kadın; fıtrat îcâbı olması gereken yerden alınmış, üzerindeki koruma kalkanı kaldırılmış, ona ulaşabilmenin her yolu kolaylaştırılmış ve neticede bir metâ hâline getirilmiştir. Modern(!) çağda kadın; ucuz iş gücü olarak emeği, nefsî […]

Continue reading »

MODERN İNSAN NEREYE?

H. Kübra ERGİNhkubraergin@hotmail.com Allah Teâlâ âyet-i kerîmede, evlilikteki ihtiyaçtan bahsederken; çok zarif bir benzetme yaparak; “…Onlar sizin için libas (giyecek, elbisedir), siz onlar için elbisesiniz…” (el-Bakara, 187) buyurmuş. Neden libas; yani giyilen, örtünülen eşyaların umumî ismi olan bu kelime seçilmiş? Pek çok mânâ gizlidir hiç şüphesiz, ama bir mânâsı da şu olsa gerek; çünkü giyinmek insana mahsus bir ihtiyaçtır. İnsan […]

Continue reading »

ÇİĞNETMEDİ NÂMÛSUNU ÇİĞNETMEYECEK!

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Asırlar önce… Müslüman olan kabîleler, Hazret-i Peygamber’e gelmişler ve kendilerini eğitecek rehberler istemişlerdi. Hazret-i Peygamber de onlara Âsım bin Sâbit -radıyallâhu anh-’ın başkanlığında on kişilik bir heyet gönderdi. Bu mukaddes vazifeyle; O heyet, ellerinde yüce bir emânet, yola çıktı. Neydi o emânet? Mukaddesattı, nâmustu. O emânet, bayraktı. O emânet vatandı. O emânet, ezandı. O emânet, […]

Continue reading »

KÂRIN ORTAKLARI

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Esmâ bint-i Yezîd -radıyallâhu anhâ-, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e bey‘at eden hanım sahâbelerdendir. Lâkabı «Hatîbetü’n-nisâ: Kadınların hatibi» idi. Bu lâkap ona ashâb-ı kiram tarafından kadınları temsilen Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e gelerek muhtelif sorular sorması dolayısıyla verilmiştir. Esmâ -radıyallâhu anhâ- Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’den seksen bir hadis rivâyet etti. Firâsetiyle […]

Continue reading »

FEMİNİZM: FITRATI İNKÂR

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Gördüğünüz gibi, reklâmda şu cümle yazılı: “İşinden evine dönen kadını, eşi bebeğiyle karşılar.” Reklâm Verenler Derneği de, toplumsal cinsiyet eşitliği cinnetine kapılmış ve furyasına katılmış da reklâmlarda kadınların «evde» gösteriliyor olmasını bu şekilde protesto etmiş. Seride diğer reklâmlar da şöyle: “Bir kadın arazi aracıyla, geçilmez denen yerlerden geçer.” “Bir erkek inatçı lekelerin hakkından gelir.” Bugüne kadar […]

Continue reading »

NESİL ENDİŞESİ

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com «Şehbal Gençlik Merkezi»nde yapılacak olan «Nesil Endişesi» isimli kitabın okuma programını sosyal medyada görmüş, konuya ilgimden dolayı merak etmiştim. “Bu, yeni bir mevzu değil; sizi ilgilendiren yönü ne oldu?” diye soranlar olabilir. Cevabım kısa: “–Evlâtlarımı, Allah ve Rasûlü’nün arzu ettiği şekilde yetiştirebilmek.” İslâm dâvâsı, samimî ve ihlâslı mü’minlerin omuzlarında yükselir. Dâvâyı yüklenecek hasletlere sahip nesli yetiştirmek, […]

Continue reading »

HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -34- UÇMALI MEYHÂNEYE DEK!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Bâ-bâde-i gül-renk der-in kâşâne; Âmîziş ez-an cihet kun ey ferzâne! K’ez hâk-i tu her zerre ki ber-bâd dihend, Ser-mest reved tâ be-der-î meyhâne! Bâdeyle hukûku ârifin şöyle gerek: Ömrünce içip ölmeli hattâ içerek Savruldu mu yelde hâk olan zerreleri, Sermest olarak uçmalı meyhâneye dek! (Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 557)

Continue reading »

GÖNÜL

FİGÂNÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com   Ezelde aşk ile karılmış mâye, Yalan sevdâlara düşme ha gönül! Yâr’e vuslattır tek sevgiden gaye, Eğri yola girip, şaşma ha gönül! İnce bir terazi, bu aşkın yolu, Yâr’in mihri olan bin çile dolu, Gül ile yoğurur sabreden kulu; Edep eşiğini aşma ha gönül! Huzur diler isen, bekle huzurda, Ayrılıp gidenler, yem olur kurda, Döneceksin bir […]

Continue reading »
1 2 3 94