BÜYÜK AYASOFYA CÂMİİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -Bu mübârek câmî, bir müjde-i Peygamber olan feth-i mübinle muammer olduğu için ebced değeri Muhammed lâfzına tekabül eden 92 beyit- Mehmed, o asil şanlı yiğit, yirmi birinde, İstanbul’a şahlandı, yürek feth-i mübinde. Her hâli dehâ, müjde-i Peygamber’e kurban, İmkânsızı destâna dönüştürdü o sultan! Surlar deviren böyle yiğit görmedi târih, «–Gördük» dediler: «İşte fetih, işte bu Fâtih!» […]

Continue reading »

Vekâlet ile Asâlet Arasında EVLÂTLARIMIZIN EĞİTİMİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Evlere kapandığımız bu günlerde tefekkür ve muhasebemiz canlandı: 2020’nin siyasetten iktisada birçok sahada bir mîlât olacağına dair birçok değerlendirme okudunuz ve okuyorsunuz. Bu yazıda, evlâtların eğitimi üzerinde durmak istiyorum. Evlâtların eğitimi her anne-babanın vazifesi. Son asırlarda gelişen imkânlarla beraber, insanlığın da eğitime daha fazla ehemmiyet gösterdiği bir gerçek. Evlâtlara İslâm şahsiyet ve karakterini aktarmak, ayrıca bütün […]

Continue reading »

BİLİM ve TEKNOLOJİ NEREYE KADAR?

Dr. Med. Naif ÖZKUL Bilim ve teknoloji, insanlığa gerçek ve müsbet mânâda hizmet ettiği ölçüde faydalıdır. Aksi takdirde, insanı ve tabiatı tahrip ettiği nisbette faydadan çok zararlıdır. İnsan; mânevî terbiyeden uzak kaldığı, yani nefsindeki «zalûm ve cehûl / çok zâlim ve çok câhil» olma vasfına saplanıp kaldığı vakit, başına her türlü belâyı açar. Saplanıp kaldığımız hastalığın maddî ve mânevî sebepleri […]

Continue reading »

SALGIN TEFEKKÜRLERİ

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Bu yazıyı yazarken karantina tedbirleri için çoluk çocuk eve kapanmış durumdaydık. Sizin elinize geçtiğinde durum değişecek mi, bilmiyorum. Salgın hastalık haberlerinin bütün dünyanın tek gündem maddesi olduğu günlerden geçiyoruz. Salgının büyük bir hızla yayılarak dünyanın en zengin ve güçlü ülkelerini dahî çaresiz bırakması, hiç şüphesiz ibret verici bir hâdiseydi. Karantina ve sokağa çıkma sınırlamasını eğer biraz […]

Continue reading »

Fazîletlerin Timsâli; CÖMERTLİK

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Bir maksada mâtuf bütün faaliyetlerde aranan ortak nokta, verimliliktir. Verimli, bereketli olmayan bir faaliyet ya ıslah edilip beklenen neticeye göre uygun mecrâsına oturtulur veyahut da bu mümkün olmuyorsa durdurulur. İlmin de her sahadaki gayesi, en verimli ve faydalı teknikleri geliştirmektir. Bir çiftçi, bahçesinden ve tarlasından en iyi verimi almak için uğraşır, didinir; bunun için yeni yetiştirme […]

Continue reading »

CÖMERTLİK

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Cömertlik ruhtan akseden bir fazîlettir. Böyle kişiler; başkalarının ihtiyaçlarını gidermekten, mağdurları sevindirmekten zevk alırlar. Çünkü onların ruhları bunlardan hoşlanır. Cömert ruh, vermekten mutlu olur. Vermekten kaçınan insanlar; «–Kendi malımı, servetimi niye başkasına vereyim? Herkes kendi çalışsın, kazansın!» Yahut; «–Başkalarına verirsem malım azalır, sonra ben de sıkıntıya düşebilirim.» endişesiyle cimrilik yaparlar. Hâlbuki yüce İslâm dîni; servete, mala […]

Continue reading »

Bir Tefekkür Vesilesi Olarak SALGIN GÜNLERİMİZ

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Olağanüstü zamanlardan geçiyor, sıra dışı şeyler yaşıyoruz. Gözle görünmeyen, küçücük bir varlık; dünya düzenini altüst ediyor. Koca devletler, ekonomiler, teknolojiler; bu küçük varlığın önünde deyim yerindeyse diz çöküyorlar. Kıtalar arasında teröristlik yapan devletler, ellerindeki gelişmiş silâhlarla övünen süper(!) güçler; bu amansız düşman(!) karşısında neredeyse teslim bayrağını çekiyorlar. Yaşadığımız hâdiseler ve içinde bulunduğumuz şartlar, her şeyin mânâsını değiştiriyor. […]

Continue reading »

TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Tarih boyunca insanlık, gerek iyi gerek kötü birçok mühim hâdiseye defalarca şahitlik etmiştir. Savaşlar, göçler, keşifler, îcatlar, fetihler ve ihtilâller… Bir de dünya üzerinde dönem dönem sürekli gündeme gelen salgınlar… Adları, çeşitleri, tarihleri, faydaları/zararları farklı olsa da hepsi ortak bir özelliğe sahip. Şöyle ki, hepsinin de meydana gelmesiyle insanların günlük hayatlarındaki düzenlerinde çeşitli değişiklikler gerçekleşmiş. İntibak […]

Continue reading »

MASKELERİ DÜŞÜNCE

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Yapılan bir araştırmaya göre yurt dışında eğitim için ilk tercih edilen ülkeler Amerika ve İngiltere imiş. Tabiî bu bilgi şimdilerde tarih olmak üzere. Çünkü yaldızlı boyaları ve sahte parıltıları yıkayıp, batının gerçek yüzünü ayan beyan ortaya koyan ilâhî bir yağmur yağmakta. Batının dünyaya gösterdiği yüzü ile gerçek yüzünün aynı olmadığını zaten biliyorduk, daha önce de bu […]

Continue reading »

ŞEHR-İ RAMAZAN ve KORONA

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com Dünya çapındaki salgın devam ederken Ramazân-ı şerîfe kavuşmuş olmanın hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Bu mübârek ay yaklaşırken birçok kimsede; “Oruç acaba vücut direncini düşürür de bu hastalığa daha kolay yakalanır mıyım? Oruçları ertelesek mi?” gibi vesveselerin yayıldığına üzülerek şâhit olduk, oluyoruz. Hâlbuki oruç sağlıklı bir insanın mukavemetini düşürmez, bilâkis artırır. Tıbbî araştırmaların […]

Continue reading »
1 2 3 100