Kıymetli Okuyucularımız,

Her mevzuya bir maddî, zâhirî bakış var bir de mânevî, bâtınî…

İklim problemlerini ve toprağın verimsizliğini de aynı şekilde iki cihetten ele alabilirsiniz.

Çevreye verilen zarar, toprağın erozyona uğraması, iklimimizi çölleştiren sebepler, sosyoekonomik meseleler… Derinine indiğinizde bunların, yani bu zâhirî ve maddî sebeplerin de altında, mânevî problemler var:

İsraf var, acımasızlık var, enâniyet var, cimrilik var, hırs, tamah ve açgözlülük var.

O bâtınî âmiller çözülmedikçe, mesafe almak mümkün değil. Çünkü o büyük tedbirleri alabilmek, o büyük fedâkârlıkları gösterebilmek, mânevî bir bakış açısıyla ancak mümkün. Yoksa niye menfaatten vazgeçilsin, niye gelecek nesiller adına fedâkârlık yapılsın? Zengin, fakiri niye düşünsün?

2019 sonunda başlayan salgın hastalık, bütün dünyadaki iktisâdî, içtimâî ve insânî krizleri daha görünür hâle getirdi. Daha âcil bir noktaya çekti. Şimdi kıtlık ve açlık ihtimalinden bile bahsedilir oldu.

Bu sebeple dosya mevzumuz ve kapağımızda, meselenin mânevî âmillerine dikkat çekmek istedik:

Göğün Rahmeti ve Toprağın Bereketi CÖMERTLİK İLE!

Çünkü;

“Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar.” (Buhârî, Mezâlim, 3;
Müslim, Birr, 58)

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; merhamet ve cömertliğin doğru tarifini ve edâsındaki incelikleri, âyet âyet tahlillerle ortaya koydu.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Bir Mü’minin Mal ve Servet Karşısındaki Mes’ûliyeti»ni sahâbeden misallerle kaleme aldı.

Kıssalardan ise, hissemize «Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i Temsil Edebilme Gayreti» düştü. Zamanımızın Tebük Seferi ve bundaki mes’ûliyetimiz nelerdir suâline cevaplar arandı.

Toprak; edebî mazmunlarıyla da, varlığımızın zeminindeki unsur oluşuyla da, tefekkür ettirici sessizliğiyle de muharrirlerimizin ufkundaydı. Ondan beslenip, kendisine döndüğümüz toprağı korumak, onu işlemek, onu yakmamak, ona gerekirse kanımızı da bağışlamak vazifelerimizi hatırlattılar.

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Hocamız; toprak nimetine şükrümüzü, yani «öşür»e dair bilmemiz gereken temel bilgileri hulâsa etti. Doç. Dr. Mustafa CANLI Hocamız da zekâtın mânâ ve ehemmiyetini ifade eden hadîs-i şerifleri takdim etti.

İktisâdî bakımdan yaşanan buhranların ardındaki mânevî tablolara dikkat çekildi. Toplum olarak göğün rahmetine ve toprağın bereketine nâil olabilmemizi sağlayacak ilâhî reçeteler zikredildi.

Muhtevâmızda sünnet düşmanlığına cevap, Peygamberimiz’e hakaret edenlerin fecî âkıbeti gibi sabit mevzulara dair makaleler de yer aldı.

Tabiî ki şiirler…

İlham yağmurlarıyla yoğrulan gönül toprağından yeşermiş ve açmış güller mesâbesinde…

Yüzakıyla…