İÇİMİZDE

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

 

Sevda ateşinde Keremce tılsım,
Dumanın içinde, külün içinde…
Kök gövdeye gövde çiçeğe hısım,
Yaprağın içinde, dalın içinde…

Aslı’nın gördüğü sırlı bir düştü,
Kerem bu ateşle yandıkça pişti,
Bu gönül ömrünce cânâna koştu;
Dikenin içinde, gülün içinde…

Seneleri asırlara ularken,
Ümidin kuşunu ufka salarken,
Aşkın ırmağından tasım dolarken;
Damlanın içinde, selin içinde…

Sırlar âleminden dağılır hisse,
Gönül kafa tutar, dik başlı nefse,
İrfanla donanır ol ârif kimse;
Îmânın içinde, yolun içinde…

Akıl nimet, inanç Hakk’ın ikrâmı,
Hikmetler peşinde arar kelâmı,
Muhabbet mülkünden taşı selâmı;
Hicranın içinde, dilin içinde…

Gecenin göğsüne damlar gözyaşı,
Gündüzü kuşatır vuslat telâşı,
Bir kutlu sevdayı taşı ha taşı;
Ummânın içinde, gölün içinde…