İNSANIN DÜNYA İLE İMTİHANI

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsana, hikmetine binâen; hem dünya, hem de âhiret mekân olarak tahsis buyurulmuştur. Ancak ikāmet müddetleri birisinde ebedî, diğerinde ise onun yanında bir hiç mesâbesinde, bir anlık zaman müddetincedir. İnsana lutfedilen aklın îcâbı odur ki; her birine lâyık olduğu kadar kıymet verile. Buna işaret bâbında, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve […]

NASIL ÖLMEK İSTERSİN?

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Bugün günlerden cuma. Yeni taşındığım bu şehirde kılacağım ilk cuma namazı. Cami büyük, güzel, tertemiz. Kürsüde hocaefendi vaaz ediyor. Kulağım onda, gözüm cami içindeki yazılarda. Kubbedeki motifler, süslemeler, renkler çok nefis. Cenâb-ı Hakk’ın 99 ismi (güzel isimleri) sağ, ön ve sol tarafa çok güzel bir hatla, ince, uzun bir şerit şeklinde yazılmış. Vaiz efendi 30-40 kişilik cemaate […]

BİR YILDIZ AKTI

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Senai Bey ile sohbet: –Hocam, Yahya Kemal üstâdın şu şiirini okuyunca bakın aklıma ne geldi? Önce şiiri okuyayım size: –Buyurun Senai Bey! “–Bir yıldız aktı, gök ve deniz sarmaşır gibi, Vuslatta ilk öpüşmeyi andırdı ansızın. Birden kamaştı gözlerimiz, baktık engine. Hulyâlı mâvilikte bu ânî parıldayış, Tek bir dakîka sürmedi, kayboldu, sır gibi. Sandık ki; uçtu […]

SÜRGÜN YERİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kendini kandırma gönül, sanma bu dünyâ kalıcı, İndirecek hükm-i kader, ömrüne keskin kılıcı! Olsa da dünyâ denilen süslü kadın câzibeli; Bir kocamış dul cadıdır, hamlede pek tecrübeli! Gafleti artırmak için allanıyor, pullanıyor… İlle de kandırmak için, her köşeden çullanıyor! Bir kerecik düşmeye gör, kör kuyudur pis kucağı, Canları nârıyla yakar, böyle tüter pis ocağı! Gün gelip […]

MEVLÂNÂ-5 HATAYI ÖRTEN GECE

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Yâr’a yazdıklarını neyle süzdü Mevlânâ. «Ne olursan ol da gel!» güzel sözdü Mevlânâ. «Göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi» İçi ile dışı bir, tende özdü Mevlânâ. «Hatayı örten gece», öfkeye düşman ölü, Olmak için çabaydı; fikir, feyzdi Mevlânâ. Dil gönül perdesidir, hidâyete giden yol, Bu yol yolcularına, şaşmaz izdi Mevlânâ. Tevâzûda toprağı, misal edinenlere, […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -12- İSLÂM’DA HAMD ve ŞÜKÜR

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi AZLAR Hazret-i Ömer’in yanında bir kişi; “–Yâ Rabbî! Beni azlardan eyle!” diye duâ ediyordu. Ömer -radıyallâhu anh-; “–Bu nasıl duâ?” diye sordu. O kişi de şöyle cevap verdi: “–Duydum ki Allah Teâlâ; وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ «Kullarımdan şükredenler azdır.» buyurmuş. Ben, beni işte o «azlar»dan kılmasını istiyorum.” Hazret-i Ömer bu cevabın karşısında hayret ve tevâzu […]

HAYAT: İMTİHANLAR GEÇİDİ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi TEVBE FIRSATLARI Hazret-i Ömer’in hilâfeti zamanında bir hırsız yakalanmıştı. Hakkında hüküm verilmişti ve cezalandırılmaya götürülüyordu. Bu esnada Halîfe’ye şöyle yalvardı: “–Bana acıyın! Daha önce hiç hırsızlık yapmadım. (İlk kez nefsime uydum!)” Ömer -radıyallâhu anh- dedi ki: “–Ömer’in Rabbine yemin ederim ki doğruyu söylemedin. Allah, kulunu ilk günahında muâheze etmez! (Mutlaka sana nice fırsatlar ve işaretler […]

ARINDIR BİZİ!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ravza’nda Efendim, bizi nûrunla arındır, Mahşer günü rahmet dolu gölgende barındır, Her teşneye aşkın iki dünyâ pınarındır, Bir damla kerem eyle, beyâbân ile geldim… vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

BİZİM KALACAK!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Her zerresi şehid kanı bu toprak, Bu vatan bizimdir, bizim kalacak! Türkü söyler kurdu, kuşu, dal, yaprak, Bu vatan bizimdir, bizim kalacak! Doğu, batı, kuzey, güney dört bir yan, Türk’ün varlığını eyliyor beyan, İstiklâle kurban, hazır nice can; Bu vatan bizimdir, bizim kalacak! Tarihlere şan vermiştir ecdâdım, Aynı ülkü ile yetişiyor ahfâdım, Ana yurdun her […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -11- İSLÂM’DA PEYGAMBERİMİZ’E İTTİBÂ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SÜNNET-İ SENİYYE, DÎNİN TEMELİDİR! Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman devirlerinde Basra halkının irşâdı için bu şehirde bulunan İmrân bin Husayn -radıyallâhu anh- bir mecliste Peygamber Efendimiz’in sünnetinden bahsediyordu. Orada bulunanlardan biri ona künyesiyle hitâb ederek şöyle dedi: “–Ey Ebâ Nüceyd! Siz bize hadisler rivâyet ediyorsunuz, biz onlar için Kur’ân’da asıl bulamıyoruz.” İmrân Hazretleri celâllenerek, ona […]

1 2 3 31