MEKKE’NİN GÜLÜ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Yıllar yılı çekip çile,
Huzuru özleyen gelsin.
Namlı ömrünü nâfile,
Ateşte közleyen gelsin.

Pişmeye hazır hamurun,
Yolcu bekleyen vapurun,
Yaklaşmakta olan Nûr’un;
Yolunu gözleyen gelsin.

Hep eğik tutan başını,
Gamla yoğuran aşını,
Kalbe akıtıp yaşını;
Derdini gizleyen gelsin.

Felâhı söz ucundaki,
Topal sinek gücündeki,
Kazma alıp içindeki;
Dağları düzleyen gelsin.

Hakk’ı dolayıp diline,
Sarıl «Mekke’nin Gülü»ne.
Mazlumların ahvâline;
Ciğeri sızlayan gelsin.

Geçmişi orda bırakıp,
Gökte yıldız gibi akıp,
Kelâm-ı Kadîm’e bakıp;
Işığı izleyen gelsin.