HİÇ GAZELİ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Farz et ki öyle göz süzerek bakmamıştı hiç…
Bağrında nâr-ı aşkı o an yakmamıştı hiç…

Hem-bezmi olduğun o belâ vakti aşkına,
Mahmûr u mest oluncaya dek çakmamıştı hiç…

Câdû misâli sihr ile dîvâne gönlünü,
Zencîre benzeyen saçına takmamıştı hiç…

Âzâd idin cihanda o demler, gezer idin,
Sevdâ ılık ılık içine akmamıştı hiç…

Hârun! Yazıldı mâdem ezelden, ne fâide,
Farz etsen öyle göz süzerek bakmamıştı hiç…

vezni: mef‘ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

24 Aralık 2017