CAN SEYRİNE BÎZÂR DÜŞTÜ!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül, ahde eyle vefâ;
Her zerreme ikrar düştü!..
«Âh» ettikçe cevr u cefâ;
Yedi nefse, îmar düştü!..

A ahsen-i takvîm olan;
Dört kapıda Dost’u bulan;
A halvette menzil alan;
Kor yüreğe efkâr düştü!..

Hak adıyla titrer özüm;
«O’nu» söyler içli sözüm!..
Açıldıkça bu kalp gözüm;
Ömre, ince mîyar düştü!..

Secdede duy, yakın ara;
Sen, nefhayı Sen’de ara!..
Gör o içli, derin yara;
Aşk elinden nâçar düştü!..

Yûsuf’tan al ar, hayâyı;
Bu ihlâsla çöz rüyâyı!..
Gel Musa’yla geç deryâyı;
Aşk mülküne esrâr düştü!..

Kulluğu bil, dön sana kaç;
Gör bu farkın, farka muhtaç!
Garip câna sırrını aç;
Can seyrine bîzâr düştü!..

8 Aralık 2016, Ankara