RIZÂN GEREK, RIZÂN YÂ RAB!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Girdim gönül dergâhına; Rızân gerek, rızân yâ Rab!.. Düştüm, nefsin ıslahına; Rızân gerek, rızân yâ Rab!.. Aşk derdini saldın câna; Böyle döndüm bir devrâna!.. Kor yürekle, geldim Sana; Rızân gerek, rızân yâ Rab!.. Her sesimde, bin âhım var; Duyan Sen’sin, Sen a Gaffâr!.. Yük bendedir, bende mîyâr; Rızân gerek, rızân yâ Rab!.. Can özümde, vahyin nûru; Koyan […]

Continue reading »

«SEN’İ» SÖYLER!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Aşkla çarpan, içli yürek; «Sen’i» söyler, Mevlâ’m Sen’i!.. Arzdan, Arş’a ins ü melek; «Sen’i» söyler, Mevlâ’m Sen’i!.. «Belâ!..» dedim, dilimde Sen; İbret yüklü hâlimde Sen!.. Akıl almaz, bunca düzen; «Sen’i» söyler, Mevlâ’m Sen’i!.. Yûsuf yorsun, düş hâlimi; Yâkub sorsun melâlimi!.. Duydum, her bir ahvâlimi; «Sen’i» söyler, Mevlâ’m Sen’i!.. Sen’i sordu, gökte Halîl; Dönen güneş, oldu delil!.. […]

Continue reading »

GÜL’E HASRET!

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   İkrârım bâkîdir özde Sultanım, Bu can başkasına meyil vermedi! Hep Sen’in içindir âh u figānım, Gönül sarayıma kimse girmedi! Bir hüsn-i cemâlin methin ederler, «Cihâna böylesi gelmedi.» derler, Yüzün ayân olsa bilmem ne derler? Yûsuf’u görenler Sen’i görmedi! Şâd oldular gülistana girenler, Bahtiyardır izlerini sürenler, Zamanında Sen’i nice görenler; Hak nasip olup da sırra ermedi! «Vuslatın […]

Continue reading »

HER ÂŞIĞIN DERDİ DÂVÂSI KADAR

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Yedi iklim dört mevsimin birinde, Duman çöker, dağ başları sarar kar. Atla küheylâna sabah serinde, Menzil uzun, ömür kısa, vakit dar. Rahmet olup semâvattan zemine, Sevgi damlar, gönüllerin demine, Ecel gelir güzellerden kimine; Gurbet düşer, boynu bükük kalır yâr. Hak adına elde tutan ölçeği, Çıkar için ters yüz etmez gerçeği, En son açar yaylaların çiçeği; […]

Continue reading »

CAN SEYRİNE BÎZÂR DÜŞTÜ!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, ahde eyle vefâ; Her zerreme ikrar düştü!.. «Âh» ettikçe cevr u cefâ; Yedi nefse, îmar düştü!.. A ahsen-i takvîm olan; Dört kapıda Dost’u bulan; A halvette menzil alan; Kor yüreğe efkâr düştü!.. Hak adıyla titrer özüm; «O’nu» söyler içli sözüm!.. Açıldıkça bu kalp gözüm; Ömre, ince mîyar düştü!.. Secdede duy, yakın ara; Sen, nefhayı […]

Continue reading »