«NERDE DOSTLAR?» DİYE SORAR BALKANLAR…

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Vakarla sürse de günlük hayatı,
Mâzîyi hasretle arar Balkanlar.
Taşıyıp ecdattan mîras beratı;
Her çileyi hayra yorar Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

Ayrı dünya Vardar’ın her yakası,
Camiler Üsküp’ün şaşmaz markası,
Konuk bekler Kapan Han mıntıkası;
Mü’mini bağrına sarar Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

Dağlardan beslenir Ohri, Prizren,
Mevlâ suyla vermiş ovaya düzen,
Hiç vurmasın garip halkına hazan;
Yıllardır çekiyor zarar Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

Tek cami Sofya’da Kadı Seyfullah,
Mahzun Selânik’te vîrâne ervah,
Yok etmiş fil gibi inançsız bedhah;
Göçüp gider birer birer Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

İslâm’ı yaymaktı mukaddes dâvâ,
Altmış bin askerle doldu Kosova,
Murad Han kabrinde pusludur hava;
Canhıraş nöbette durur Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

Bosnalı, hak eder sonsuz rahmeti,
En fazla Sırplardan çekti zahmeti,
Genç nesil unutmuş sanki ahreti;
Meşakkatli hayat sürer Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

Bazen Sinan, bazen Koski her paşa,
Ceddim eser yapmış bir baştanbaşa,
Ruh katmış duvara koyduğu taşa;
Serveti hak yola serer Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

Mostar’da olsa da barış hukuku,
Hırvat’tan duyulur elbette kuşku,
Taşrada fakirlik, köprüde coşku;
Tadamaz her dâim sürur Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

Tiran’da, yükselir gür ezan sesi,
Blagay, turkuaz cennet bahçesi,
Ne de tatlı konuştukça Türkçesi;
Yaşıyor bambaşka gurur Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

Varoğlu, Balkanlar bize emânet,
Emâneti hıfza, göster metânet,
Özlemle beklenir şanlı hilâfet;
Bu inancı kalpte korur Balkanlar,
«Nerde Dostlar?» diye sorar Balkanlar…

17 Ağustos 2015, Vezirköprü