GÖNÜL TÜCCARI

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com

Şu dünya pazarından,
Sen gönül almaya bak!
Hem de Hak nazarından,
Sen gönül almaya bak!

Ne can kalır ne de mal,
Elindeyse burda kal…
Dört cihana haber sal,
Sen gönül almaya bak!

Hemi bağla hemi çöz,
Aşk arar kalpteki göz,
Sana gerek bir top bez,
Sen gönül almaya bak!

Yazılı kâğıt sana,
Geceler ağıt sana,
Yûnus’tan öğüt sana,
Sen gönül almaya bak!

Kimi kışın kar alır,
Kimi yazın nâr alır,
Kimi güzel yâr alır,
Sen gönül almaya bak!

Dost ara, bulmaya bak,
Dostundan dolmaya bak,
Altın, akçe yaramaz,
Sen gönül almaya bak!