EN YAKIN, EN MÜTTAKÎ…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Muâz bin Cebel -radıyallâhu anh-, 603 yılında Medine’de doğdu. On sekiz yaşında müslüman oldu. Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezbere bilen sahâbelerdendi. Hicretten sonra Kur’ân muallimliği yaptı. Bunun yanında Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ona; elçilik, zekât memurluğu, kadılık vazifeleri de verdi. Daha sonra Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- tarafından Yemen’e vâli olarak gönderilen Muâz -radıyallâhu […]

Okumaya Devam Edin...;

Hak, Hukuk, Adâlet ve Merhametle Tarihe ve Cihana Yön Verenler; HANGİ MEKTEPTEN MEZUN?

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsanlığa nefes aldıranlar, müstesnâ bir terbiye ile yetişmiş olan sîmâlar. Tarih boyu büyük zulümlerin ve kargaşaların amansız kıskaçlarından gönülleri çekip kurtaran kudretli ve dirâyetli kimseler, mükemmel derecede yetişmiş, çok güçlü eğitilmiş kimseler. Hak ve bâtılın birbirine karıştığı hengâmlarda şaşıranlara, azıtanlara, helâke yuvarlananlara ve gaflet girdaplarında perişan olanlara, gerçek bir yol rehberliği yapan, onları azap rotalarından […]

Okumaya Devam Edin...;

KIT‘ALAR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Yüzleşir-Yüzsüzleşir İnsan var, hatasına nâdim olur bir ömür… İnsan var; ehl-i insaf, hatasıyla yüzleşir… Haklıysa hakkını ver, haksız ise yüz verme Haksıza yüz verirsen, gitgide yüzsüzleşir!.. Böyle Olmazdık Güçsüzün yanında ol, güçlüyü kayırmadan… Emânete sahip çık, düşmana duyurmadan!.. Bu hâle düşer miydik İslâm coğrafyasında?.. Yaşasaydık «DİN ile DÜNYA»yı ayırmadan!.. İstiyorlar «Mukaddes» neyin varsa, taş atmak […]

Okumaya Devam Edin...;