Üç Aylar

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Allâh’ım aşkınla doldur,
Bizi üç aylarda oldur…
Elif gibi üstümüze;
Sevap sağanağı yağdır!

Bu aylar kutsiyet taşır,
İnsan nefsiyle savaşır…
Sabrımızla, şükrümüzle;
Bize ibâdet yaraşır!

Arş’ın nûru yere iner,
Suyun rengi nûra döner.
İlâhî ikram sunulur;
Susuz canlar suya kanar!

Sevaplar bir değer taşır,
Gönlünü bu hazla pişir!
«Kadir Gecesi» sevabı;
Seksen seneye ulaşır!

Mübârek eyle her ânı,
Bize Receb’i Şaban’ı;
Affımıza vesile kıl,
Allâh’ım Sen Ramazân’ı!

Âlem dönen bir çark olur,
Dünyamız nûra gark olur.
Arslan Ahmet; üç aylarda;
Mü’min-münafık fark olur…

19 Mayıs 2015