Ararsın

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Âlim geçinirken neden irfânı ararsın?
«Kurbân olayım» der niye kurbânı ararsın?

Gönlünde kibir zerresi varken bire gafil,
Gaflet ile sen boş yere şeytânı ararsın…

Sarmışsa senin rûhunu baştanbaşa nefret,
Bilmem ki neden derdine dermânı ararsın?

Zulmetme sakın kimseye, can yakma cihanda,
Baş eğmeye bir gün yüce fermânı ararsın…

Hor görme sakın katreyi devran değişir hep,
Bir katre gibi bir ulu ummânı ararsın…

Tâkat tükenir bel bükülür ey Seferî bil,
Son menzile erdirmeye kervânı ararsın…

vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

15 Ocak 2015, Girne