Ararsın

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Âlim geçinirken neden irfânı ararsın? «Kurbân olayım» der niye kurbânı ararsın? Gönlünde kibir zerresi varken bire gafil, Gaflet ile sen boş yere şeytânı ararsın… Sarmışsa senin rûhunu baştanbaşa nefret, Bilmem ki neden derdine dermânı ararsın? Zulmetme sakın kimseye, can yakma cihanda, Baş eğmeye bir gün yüce fermânı ararsın… Hor görme sakın katreyi devran […]

Okumaya Devam Edin...;

Gel Bir Özge Zamandır Bu!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Bir âlem ki giden gelmez; Gör ne devir, devrândır bu!.. Gayb hâlini bilen, bilmez; Ne hoş edep, erkândır bu!.. Oku, O’nun yok ile var; Kor bağrıma düştü efkâr!.. Can seyrini gör âşikâr; Bir katrede tufandır bu!.. Gönül, hoş et garip cânı; Bir secdede bul Cânân’ı!.. Her nefeste tut mîzânı; Dayan îman, ihsandır bu!.. «Kader» dedim […]

Okumaya Devam Edin...;

İSMÂİL’E SOR!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Dönerek haykırıyor yerküre: Devran bu değil, Göz niçin perdeye dalmış, kula seyran bu değil!.. Hisse var kıssada… Seyrî yine; «İsmâil’e sor!» Koç fedâ eyle fakat, sâdece kurban bu değil!.. vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Okumaya Devam Edin...;

İSMAİL’E SOR!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Dönerek haykırıyor yer küre: Devran bu değil, Göz niçin perdeye dalmış, kula seyran bu değil!.. Hisse var kıssada.. Seyrî yine; «İsmâil’e sor!» Koç fedâ eyle fakat, sâdece kurban bu değil!.. Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)

Okumaya Devam Edin...;