HÛ İLE…

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Muhabbet bağında bâde nûş edip,
Bu fânî bedenden geçtik Hû ile…
Cânânın adıyla canlar cûş edip,
Ankā ile Kāf’a uçtuk Hû ile…

Aşkın meydanında sardık sarıldık,
Âşık mâşuk oldu korla karıldık,
Candan geçip cânân ile dirildik,
Yâr’in kapısını açtık Hû ile

Dalgaları geçip deryâya vardık,
Vahdet aynasında varlığı gördük,
«Ol!» emrini duyduk, huzûra durduk,
Ezel şarâbını içtik Hû ile…

Nebî’nin izinde, velî dizinde,
Ciğerler pişirdik aşkın közünde,
Hakk’ı seyreyledik eşya yüzünde,
Bu mülk-i cihânı saçtık Hû ile…

Sattık varımızı hiçlik ad oldu,
Aşkın pazarında can mezad oldu,
Ölümü öldürdük can âzâd oldu,
Vatan-ı aslîye göçtük Hû ile…